Nedeni Açıklanmayan Sıkıntı ve Tanrı'nın Sessizliği

 

Mezmur 44:9-26

 

Nedeni Açıklanmayan Sıkıntı ve Tanrı’nın Sessizliği

 

Geçmişi anımsayarak övgüler sunan yazar, şimdi tutsaklık hayatı sürdüren ısrail­liler’in utancı ve sıkıntısıyla dolarak Tanrı’ya yalvarır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

9-14, 19. ayetler: Tanrı bizi nasıl terbiye edeceğini bilen ve buna göre çalı­şandır. Yalnızca dünyanın gözünde geçerli olanları mı Tanrı’nın ver­diği bereket sayıyoruz?

21. ayet: Tanrı algılayamadığım hataları bile bilir. O’ndan gizlenecek bir şeyimizin olmadığı zamanlarda da her şeyi bilen Tanrı’nın önünde kendi­mizi alçaltmalıyız.

26. ayet: Tanrı beni daima sever ve hangi durumda olursam olayım galip gelmemi sağlar (Romalılar 8:31-39). Bu, Tanrı’nın merhametinden kaynak­lanmaktadır.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9-14, 19. ayetler: Yazar, “Rab bizi...” diye söze başlarken, her şeyin Tanrı’nın yönetiminde olduğunu kabul ediyor. Ne kadar zor olsa da, olayla­rın yalnızca Tanrı’nın yönetiminde olduğuna inanırsak, sabırla bekleye­biliriz. Son günlerde haksızlığa uğradığımı hissettiğim oldu mu? Bu nedenle alçaltıldığımı hissediyor muyum? Bu olay karşısında takın­mam gereken tutum ne olmalı? Böyle bir olayla karşılaşan kişi nasıl te­selli edilmelidir?

17, 18, 20. ayetler: Ben de ayetlerdeki gibi davranabilir miyim? Eğer deği­şik bir tepki gösterirsem, bu neden kaynaklanmaktadır?

22-26. ayetler: İsa’nın öğrencileri de aynı tepkiyi göstermişlerdi (Markos 4:35-38). Böyle bir durumda kaldığımda nasıl davranıyorum? Tanrı’nın adale­tine ve sevgisine güvenerek sarsılmamalıyım (Yeşaya 26:3).

 Dua: Tanrım, benim, kilisemin ve ülkemin her durumda doğru yolda gidebilmesi için sana yalvarıyorum.

 
Mujde.org