Tanrı'ya Sunulan Övgüler

 

Mezmur 44:1-8

 

Tanrı’ya Sunulan Övgüler

 

44.Mezmur, ulusun başına gelen felaket karşısında yazarın Tanrı’ya bu olay-ları şikayet etmek için yazdığı bir şiirdir. Yazar, 1-8. ayetlerde geçmişte ka­lan refah dolu günleri anımsayarak Tanrı’nın kurtarışını över.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Tanrı geçmiş dönemlerdeki harika işleri yapandır. O’nun yaptık­ları Kutsal Kitap’ta yazılıdır. ıstediğimizde doğrudan Kendi sözleri aracılı­ğıyla Tanrı’yı duyabiliriz. Kutsal Kitap’ı veren Tanrı’ya teşekkür etme­liyiz.

2, 3. ayetler: Tanrı seçtiği halkı daima sevdi ve kurtuluş tasarısını gerçekleş­tirdi. Beni kurtarıp Kendi egemenliğine yerleştiren Tanrı, şimdi de benim için savaşmaktadır. O beni seviyor.

4. ayet: Tanrı beni yöneten ve Kendi halkına yaraşır biri olarak geliştiren Kral’dır.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Çocuklarıma Kutsal Kitap’ı nasıl öğretiyorum? Yaşamın boyunca be­nimle birlikte olup işleyen Tanrı’yı anlatmak için onlara yeterli vakit ayırı­yor muyum? Bugün anlatmak için zaman ayırmalıyım.

4. ayet: Yalnızca bilgisel olarak mı Tanrı’yı Kralım olarak kabul ediyo­rum? Bugün Tanrı’yı Kralım olarak kabul etmeliyim. Yaşantımda ayrın­tılı bir biçimde O’nun yönetimine teslim etmem gereken ne olabilir?

5-8. ayetler: Tanrı’dan çok paraya, şöhrete ya da konumuma güvenmiyor muyum? Bir şeyin iyi gittiğini görünce kendimle övünmüyor muyum? Ken­dimi daha büyük göstermeye çalışmıyor muyum? Eğer durum böyleyse sorunum ne olabilir? Tanrı’nın beni bağışlamasını dileyerek yal­nızca O’nunla övünecek ve bir tek O’nu öveceğim.

Dua: Rabbim, her gün seni övmek ve seninle övünmek istiyorum.
 
Mujde.org