Tanrı'ya Duyulan Özlem

 

Mezmur 42:1-11

 

Tanrı’ya Duyulan Özlem

 

Korah soyu (Çölde Sayım 16. bölüm 26:10, 11), Kral Davut’un döneminde Bu­luşma Çadırı’nın giriş kapısının nöbetçisiydi ve çadırda Tanrı’yı övenler ola­rak tanınmışlardı (1Ta 9:19; 2Ta.20:19).

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2. ayet: O, yaşayan Tanrı’dır. Benimle kişisel olarak buluşur, sözlerini ve­rir, duamı duyar ve yanıtlar. şimdi bizimle birlikte yaşayan Tanrı’yı de­rin düşünelim ve O’na şükranlarımızı sunalım.

8. ayet: Rab bize daima sevgisini gösterir. O, yaşamımızın Tanrısı’dır. Bize gösterdiği sevgiden dolayı O’nu övelim.

9. ayet: Rab benim kayamdır. Koşullar ne olursa olsun huzur içinde olmamı­zın nedeni de budur.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Tanrı’yı, “Benim Tanrım” olarak ifade etmeye alışık mı­yım? Bugün dua ederken Tanrı’ya, “Benim Tanrım” olarak seslenmeli­yim. Tabii ki, bunu söylemeden önce anlamını iyice düşünmeliyiz.

1, 2. ayetler: Pınardan fışkıran suyu (Yuhanna 4:14) içemediğim için ruh­sal olarak kuruyor muyum? Suyu özlemeyecek kadar ruhsal anlamda hasta mıyım? Ruhsal durumumuza bakalım ve bu duruma uygun reçete bula­rak hemen uygulayalım.

3, 6-10. ayetler: Mezmur yazarı, Tanrı’nın yaptığı işleri anımsayarak dua eder. Ben nasıl dua ediyorum? ıkiyüzlülük ederek dua ettiğim zamanlar olmuyor mu?

Dua: Tanrım, seni daha çok özleyerek seninle birlikte yürümek istiyorum.

 
Mujde.org