Rab Sonsuza Dek Huzurunda Tutacak

 

Mezmur 41:1-13

 

Rab Sonsuza Dek Huzurunda Tutacak

 

Davut sıkıntılı günlerinde kendisini teselli edenleri ve kötüleyenleri hatırlaya­rak, kendisine merhamet ederek sonsuza dek huzurunda tutacak ola­nın yalnızca Tanrı olduğunu anlatıyor.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Tanrı yoksulları düşünen kişileri korur, bereketler ve kötü gü­-nünde kurtarır. Yoksul ve hasta (özellikle ruhsal açıdan) olanları ziyaret edip teselli etmek istiyor muyuz?

3. ayet: Tanrı hasta olanı sağlığa kavuşturur. Çevremizde ruhsal ya da beden­sel olarak hastalanan biri varsa o kişi için dua edelim.

12. ayet: şair sıkıntıdaydı, ama sonunda Tanrı onu kurtardı. Ben de so­nunda Tanrı’nın huzurunda duracağım. O günü umut ederek daima Rab’be güvenelim.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Davut sıkıntılı günlerinde kendisine öğüt verenleri unut­madı. Bugün bana yardım edenleri hatırlayarak dua edeceğim.

5. ayet: Benim hayatımda da böyle bir düşmanım var mı? Ruhsal düşmanı­mın kim olduğunu düşünmeli ve 4. ayetteki gibi dua etmeliyim.

6-8. ayetler: Ardımdan beni kötüleyerek dolaşanlar var mı? Bu, Tanrı izin vermedikçe olamaz, olsa da sonucu boştur.

9. ayet: Bu ayet belki de Avşalom ve Ahitofel’in ihanetiyle ilgili olabilir (2.Samuel 15:12-13, 30-31). İsa, Yahuda ıskariot’un ihanetine uğradı (Yuhanna 13:2). Ben de güvendiğim dostlarımın ihanetiyle karşılaşıp kullanılmıyor muyum? Öyleyse 12. ayeti derin düşünelim.

Dua: Rabbim, hasta olan .....................’ı koru. Beni de benden nefret edenlerden koru.

 
Mujde.org