Rab'bin Öfke Kâsesi

 

Yeremya 25:15-29

 

Rab’bin Öfke Kâsesi

15, 16. ayetler: Rab Yeremya’ya öfke kâsesini başka uluslara da içirme­sini buyurur. Rab’bin Müjdesi hem kurtarışı hem de yargıyı içermektedir. Rab’be iman edip güvenerek itaat edenler O’nun kurtarışına sahip olacak, ama itaat etmeyenler korkunç bir cezaya uğrayacaklardır. O’nun sevgisin­den söz ederken yargısını da bildirmemiz gerekir. Tanrı’nın yalnızca sevgi yönünü mü bildiriyorum?

17, 18. ayetler: Rab, öfke şarabını öncelikle Kendi halkına içirendir. Bu­nun sonucunda halk Babil’e sürgün giderek dehşet ve alay konusu olur. Ken­dilerinin Rab’bin önünde özel bir halk olduklarını düşündükleri için, kötü bir duruma düşmeyeceklerinden emindiler, ama Rab onları bile cezalan­dırdı. Rab’be itaat etmeyen herkes cezasını çeker. Kurtuluşun kanı­tına sahip miyim? Günah işlemeye devam ettiğim sürece tehlikeden kur­tulmuş sayılmam. Kurtuluşumu doğru bir yaşamla desteklemeliyim. Haya­tımda yenilenme olmadan yalnızca teorik bir imanda kalırsam, gerçek­ten kurtuluşa sahip olduğumu söyleyemem.

19-26. ayetler: Yahuda’dan sonra diğer uluslara da Rab’bin öfke kâsesin­den içirilir. Rab’bin mesajından anlaşılması gereken şudur: O’na karşı gü­nah işleyen herkes, O’nun cezalandırmasından kaçamayacaktır. Tanrı ay­rıca bu gerçeğin aracılığıyla, Kendisinin bütün evrenin ve tarihin Rab’bi olduğunu açıklayarak, bütün ulusların yalnızca O’ndan korkmasını ve yal­nızca Kendisine tapmasını istemektedir. Rab’bin kim olduğunu düşünerek O’na imanla hizmet ediyor muyum?

27-29. ayetler: Rab’bin uluslara verdiği ceza kusursuzdur. O, bu durumu şarap içenlerin ortamına benzetir. Sarhoş olan ve düşerek yerinden kalkama­yanlar gibi, cezalandırılan uluslar da tekrar kalkamayacaklardır (27). Kendi halkına verdiği öfke şarabıyla dolu kâse ise, onların tekrar ayağa kalkmalarını sağlamak içindi. Ama uluslara verilen öfke şarabı onla­rın sonsuza dek mahvolmalarına yol açtı.

Dua: Rabbim, senin öfkenle karşılaşmamak için yaşamıma dikkat etmek istiyorum.

 
Mujde.org