Yahuda'nın Babil Sürgünlüğüyle ılgili Peygamberlik

 

Yeremya 25:1-14

 

Yahuda’nın Babil Sürgünlüğüyle ılgili Peygamberlik

 

25. bölümdeki olaylar 24. bölümden sonra sıralanmış olmasına karşın, olayın gerçek za-manı, 24. bölümünden 7-8 yıl önce Kral Yehoyakin zamanında verilmiş olan Rab’bin sözüdür. Sıranın değiştirilerek yazılması, önceden peygamberlikte bulunula­rak söylenen Rab’bin sözlerinin tümünün yerine geldiğinin vurgulanmak istenmesi nede­niyledir. Bu-gün ele alınan ayetler, Yahuda halkının yetmiş yıllık sürgünlüğüyle il­gili peygamber-liktir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Babil Kralı Nebukadnessar da Kutsal Kitap tarihine kaydedilmiştir. Nebukadnessar o dönemlerde Ortadoğu’nun en güçlü krallarından biriydi. Karkamış’ta Mısır’ı yenip zafer kazandıktan sonra krallık babasından ona geçti. Kral olduğu yıl-da ilk savaşını Yahuda’yla yaptı (2Ta.36:5-8). Yeremya’nın Nebukadnessar’dan söz etmesi, Rab’bin onu Yahuda’yı cezalandırmak için seçtiği an­lamına gelir. Rabbimiz bugün de Kendi egemenliği için ya idareciler görevlendi­rir ya da onları görevlerinden alarak işlerini kendi iradesine göre tamam­lar (Mez.2:1-12).

2-4. ayetler: Tanrı uzun zaman sabırla bekleyerek halkın geri dönmesi için uğra­şır. Yirmi üç yıl boyunca onlara sözünü Yeremya’yla göndermesinin yanı sıra, başka peygamberler de göndererek günahlarından dönmeleri için halkı uyarmıştı. Halkın Rab’be verdiği yanıt neydi? Bugünlerde Rab bana neler söylüyor? Sorunla­rım hakkında konuşup, doğru yola gitmem için uyardığı halde O’nu dinle­meyi reddetmedim mi?

8-11. ayetler: Tanrı kendi halkını da cezalandırır. O, halkı Babil Kralı Nebukadnessar’ı kullanarak cezalandıracak, dehşet ve alay konusu edecek (9) ve üzüntü çektirecektir (10). Kendi halkını böyle cezalandırması, bizleri terbiye et­mek içindir (ıbr.12:5-13). Eğer şu sıralarda Rab tarafından terbiye edildiğimi düşünü­yorsam, hangi konuda geri adım atmam gerekiyor?

12-14. ayetler: Tanrı yeryüzündeki hükümetleri ve önderleri araç olarak kullanır. Nebukadnessar kendi iradesiyle bir şeyler yaptığını sanmış olabilir, ama aslında o, Rab’bin iradesinin yerine gelmesini sağlayan bir aracıdır. Bu nedenle de, Rab’bin halkına kötülük ettiği için sonunda Rab tarafından cezalandırılır. Rab insanların kötü niyetini ve gücünü bile Kendi iradesini yerine getirmek için kullanır.

Dua: Tanrım, bana karşı uzun zaman sabrettiğin için sana şükrediyorum. Yaşamımı hemen değiştirmek istiyorum, bana yardım et!

 
Mujde.org