Sahte Peygamberlere Uyarı (2)

 

Yeremya 23:23-40

 

Sahte Peygamberlere Uyarı (2)

 

Bugünkü ayetlerde, sahte peygamberle (23-32) Rab’bin uyarısına inanmayarak alay edenlere (33-40) ağır bir ceza verileceği bildirilmektedir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

23, 24. ayetler: Tanrı, yeri göğü doldurandır. Rab’den kaçabilecek yer yok­tur. O dönemlerde sahte peygamberler ülkenin her yerini dolaşarak hiç çekinme­den Rab’bin adıyla yalancı peygamberlik yaptılar. Onlar Tanrı’nın uzak­larda olduğunu, bu nedenle hiçbir şey duymadığını ve görmediğini düşünü­yorlardı. Ama Tanrı’dan saklanabilecek hiçbir günah yoktur. Söyledikle­rime ve davranışlarıma her zaman dikkat etmeliyim.

30-32. ayetler: Tanrı, kendi kendilerine uydurdukları düşlerle halkı baştan çıka­ran yalancı peygamberleri korkunç bir şekilde cezalandır.

33, 34, 38-40. ayetler: Rab, yargı konusundaki bildirisini hor görenleri kesin­likle cezalandırır. O dönemlerde peygamberler, kâhinler veya halktan birileri, “Rab’bin bildirisi nedir?” diye Yeremya’ya sorarak, onun açıkladığı Rab’bin yargısı hakkındaki sözlerle alay ederlerdi. “Rab’bin bildirisi nedir?” sözü, sahte peygamberlerin arasında günün modası olmuştu. Bu nedenle halkın da Rab’bin bildirisiyle alay etmelerine neden olmuşlardı (38). Sıkıntıyla ilgili konu­lardan nefret edip yalnızca bereketle ilgili sözler mi duymak istiyorum?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

25-27. ayetler: Rab’bin adıyla konuşan herkesin gerçek peygamber olduğunu dü­şünemeyiz. O dönemlerde sahte peygamberler, kendi uydurdukları düşleri Rab’bin adını kullanarak anlatıp halkı kandırıyorlardı. Halk onların sözlerine hayran kalarak Rab’bi unutmuştu (27). Gizemli deneyimlerde bulundum diyenler­den sakının (görümler görmek, birdenbire yabancı dilde konuşmak gibi...).

28, 29. ayetler: Tanrı, Kendi sözünün sadakatle bildirilmesini ister. Başkaları nasıl bir yöntemle insanların ilgisini çekerse çeksin, ben yalnızca sadakatle Rab’bin sözünü bildirerek öğreteceğim.

 Dua: Tanrım, bana söylediğin her şeye itaat etmek istiyorum.

 
Mujde.org