Sahte Peygamberlere Uyarı (1)

 

Yeremya 23:9-22

 

Sahte Peygamberlere Uyarı (1)

 

ısrail’in Rab’be karşı bu kadar günah işlemesinin nedenlerinden biri de, yanlış öğ-reti­lerde bulunan sahte peygamberlerdi. Rab’bin eleştirisi artık onlara yönelmek-te­dir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

11, 14. ayetler: Tanrı Kutsal Yasa öğretmenlerinin öğretişlerini inceler. Kut­sal Kitap’ı öğretirken Rab’bin beni incelediğini hatırlamalıyım.

12, 15, 19, 20. ayetler: Rab, yanlış öğretilerde bulunan sahte öğretmenlere öfkele­nerek onları cezalandırır. O’nun yasasına karşı böyle bir davranışta bulu­nanların yıkımı kaçınılmazdır.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: Tanrı’nın eleştirisi yanlış öğretiler yayanlara yöneldiğinde, Yeremya’nın yüreği paramparça olmuştu ve kemiklerine kadar titriyordu. Ben de Yeremya gibi Rab’bin sözünü tam olarak algılayabilecek kadar Rab’den ge­len bilgeliğe sahip miyim?

10, 13, 14. ayetler: Sahte peygamberler Rab’bin sözünü çarpıttıkları için, toplu­luk zina edenlerle dolmuştu. ‘Zina’, ruhsal olarak putlara tapınmanın sonu­cunda ortaya çıkan ahlâksal bir bozukluktur. Halkın Tanrı’ya karşı gele­rek zina etmesinin nedeni ise, sahte peygamberlerin sürekli esenlik ve bereket vaat etmeleridir (17). Kutsal Kitap’ı doğru öğrenen herkes, içinde bulunduğu günahtan uzaklaşır. Bu konuda durumum nasıl?

11. ayet: Sahte peygamberler yalnızca kilise dışında değil, topluluğun içinde de olabilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Rab’bin sözünden farklı öğretiler ya­yan herkes sahte peygamberdir.

16, 17. ayetler: Sahte peygamberlerin sözüne kulak vermemeliyiz. Eğer her zaman esenlikten veya günlük hayattaki bereketlerden söz ediliyorsa dikkat etme­liyiz.

18, 22. ayetler: Sahte öğretmenlerin öğretişlerinin değişik olması, sözü Rab’den duymamalarından ve O’nun sözünü doğru bir şekilde dinleyip araştırma­malarından kaynaklanır. Bu kişiler teoriye ve felsefeye dayanarak öğre­tirler. Rab’bin sözünü paylaşan kişi öncelikle O’nun sözünü dikkatle dinleme­lidir.

Dua: Tanrım, sözünü doğru bir şekilde ayırt edebilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org