Doğru Bir Dal Çıkacak

 

Yeremya 23:1-8

 

Doğru Bir Dal Çıkacak

 

22. bölümde Yahuda krallarının başarısızlıklarını gördük. Bugün ele alacağı­mız ayetlerde ise Rab, onları cezalandırdıktan sonra halkını güdecek yeni bir çoban görevlendireceğini açıklamaktadır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: Rab koyunlara iyi bakmayan çobanları (önderler) görevin­den alıp yeni bir çoban vereceğini ve bu yeni çoban aracılığıyla dağılan sürüyü toplayıp onları daha verimli kılacağını açıklar. Bu söz öncelikle Babil sürgünlerinden sağ kalanların geri döneceğine ilişkin peygamberlik­tir. Ama en önemlisi, İsa Mesih’in gelişiyle bütün dünyaya dağılmış olan sürüyü (Rab’bin Halkı) toplayarak, gerçek çoban olacağına dair Mesihsel peygamberlik oluşudur.

5, 6. ayetler: Rab, kötü kralların hepsini görevden aldıktan sonra, Davut soyundan doğru bir dal çıkarıp yalnız ısrail halkı üzerinde değil, tüm dün­yada hüküm sürdürecektir. O, gerçek bilgelikle, adalet ve doğrulukla hü­küm sürecektir (Yşa.11:1-5). O Kral, kralların Kral’ı olan İsa Mesih’tir. O’nun sözü aracılığıyla yönetiliyor muyum?

7, 8. ayetler: O bir kurtarıcıdır. ısrailliler Mısır’dan çıkarken Rab’bin kurtarı­şını yaşamışlardı. Babil’den çıkışlarında da Rab’bin kurtarışını gö­rüp şaşıracaklardı. Bu iki olay yalnızca o çağa ait değildir. Gerçek kurta­rıcı olan İsa Mesih, ölümü ve dirilişi aracılığıyla kendi halkını günahtan, ölümden ve şeytan’ın yetkisinden sonsuza dek kurtarır. Mısır’dan ve Babil’den çıkış ruhsal anlamda bunu göstermektedir. Kurtarıcımız olan Rab’be hamtlar sunmalıyız.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Çobanın koyunları hor görmesi büyük bir günahtır. Grup önder­leri ve Pazar Okulu öğretmenleri olarak bize emanet edilen koyun­lara sadakatle bakıyor muyuz? Yoksa iyi bakamadığımızdan dolayı ruhsal ola­rak hastalanıp yollarını kaybederek ölüme doğru mu gidiyorlar?

 

Dua: Tanrım, kurtarıcımı gönderdiğin için sana minnettarım.

 
Mujde.org