Mordekay' ın Onurlandırılışı

Ester 6:1 -14

Mordekay'ın Onurlandırılması

1 O gece kralın uykusu kaçtı; tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını buyurdu.

2 Kayıtlar Kral Ahaşveroş'u öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ediyordu. Kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olan Bigtan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekay ele vermişti.

3 Kral, "Bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasıl onurlandırıldı, ona ne ödül verildi?" diye sordu. Hizmetkârlar, "Onun için hiçbir şey yapılmadı" diye yanıtladılar.

4 Kral, "Avluda kim var?" diye sordu. O sırada Haman sarayın dış avlusuna yeni girmişti. Kraldan, hazırlattığı darağacına Mordekay'ın asılmasını isteyecekti.

5 Hizmetkârlar krala, "Haman avluda bekliyor" dediler. Kral, "Buraya gelsin" dedi.

6-8 Haman içeri girince kral ona, "Kralın onurlandırmak istediği biri için ne yapılmalı?" diye sordu. 'Kral benden başka kimi onurlandırmak isteyecek ki?' diye düşünen Haman şu yanıtı verdi: "Kral onurlandırmak istediği kişi için kendi giydiği bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirtir,

9 giysiyi ve atı en üst yöneticilerinden birine verir; o da kralın onurlandırmak istediği kişiyi giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirir. Önden giderek, 'Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır' diye bağırır."

10 Kral Haman'a, "Hemen git" dedi, "Giysiyle atı al ve söylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordekay için yap. Söylediklerinin hiçbirinde kusur etme."

11 Böylece Haman giysiyi ve atı aldı, Mordekay'ı giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirmeye başladı. Önden giderek, "Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır" diye bağırıyordu.

12 Sonra Mordekay saray kapısına döndü. Haman ise utanç içinde başını örterek çabucak evine gitti.

13 Başına gelenleri karısı Zereş'e ve bütün dostlarına anlattı. Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler: "Önünde gerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücün yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin."

14 Onlar daha konuşurken, kralın haremağaları gelip Haman'ı apar topar Ester'in vereceği şölene götürdüler.

Mordekay' ın Onurlandırılışı

Bugünkü metinde üst üste gelen tesadüfler dikkat çekiyor. Kralın tesadüfen tarih kayıtlarına bakması, Haman ve Mordekay'ın durumlarını değiştirecektir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimligı:

1-4. ayetter: Tanrı, tesadüflerin perde arkasında kendi halkının kurtuluşu için çalışandır. O gece kralın uykusu kaçmıştı. Tesadüfen tarih kayıtlarına bakarken, Mordekay'ın devletine yaptığı hizmet gözüne çarptı. Mordekay'ı ödüllendirmeyi düşündüğü sırada da Haman tesadüfen saraya girdi. Bir tesadüfler yağmuru gibi, değil mi? Tanrı hayatımda mucize göstermiyor diye şikayet ediyor muyum? Tesadüf diye düşündüğüm birçok olayı tekrar derin düşünmeliyim. Müjde'yle hangi tesadüfler sonucu karşılaşmıştım. Bunu yeniden hat ırlamalıyım.

10,11. ayetler: Mordekay ölüm tehlikesiyle burun burunayken, Tanrı onun bir anda kral gibi onurlandırılmasını sağladı. O, kötülük ve günah nedeniyle ölmüş olan bizlere de gökteki yüceliğini sağlamadı mı?

13. ayet: Tanrı diğer uluslara halkının yenilmezliğini açıkça gösterdi. O bizden yanaysa, hiç kimse karşımızda duramaz (Rom. 8:31 ). Bize karşı haksızlık yapanlar ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler, hiç korkmayalım ve Rab'be güvenelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6-11. ayetler: Haman, onurlandırılacak kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. En üst düzey görevli olması ( 5:11 , 12), kendisini kralla eşit görme kuruntusuna kapılmasına yol açmıştı. ışte bu yüzden yüceliğinin halka duyurulmasını istiyordu.

12,14. ayetler: Haman yüzünden Yahudi halkı oruç tutup ağlamıştı ( 4:3 ). şimdi ise Mordekay yüzünden Haman'ın ağlaması ve başından aşağı kül döküp, çula sarınarak dövünmesi gerekiyordu, öç alma hakkının yalnızca Rab'de olduğunu hatırlayarak, tüm haklarımızı O'na teslim edelim.

Dua: Rabbim, çevremde ne kadar çok düşman olursa olsun, hiçbirinden korkmuyor ve Sana güveniyorum.

 
Mujde.org