Yeremya'nın şikayeti

 

Yeremya 20:7-18

 

Yeremya’nın şikayeti

 

Bugünkü metinde Yeremya’nın, Kâhin Paşhur’la (20:1-6) diğer insanlar tarafın­dan aşırı derecede gördüğü zülüm ve aralarındaki ihtilaftan dolayı sıkıntı dolu yakın­masını görüyoruz.

 

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8. ayet: Yeremya’nın gördüğü zülüm ve hakaretin nedeni, halkın bozulması ve yozlaşması nedeniyle, Tanrı’nın onlar için hazırladığı yıkımı ilan etme­siydi. Bugünlerde çoğalan günahlar konusunda nasıl mesajlar veriyorum? Ger­çeği söylediğimde sevilmeyeceğimi düşündüğümden, gördüğüm günahlar karşısında tepkisiz mi kalıyorum?

9. ayet: Yeremya, peygamber olarak Rab’den aldığı görevle, günlük hayatın getirdiği acıların arasında kalarak ruhsal bir sıkıntı çekmektedir. Rab’be hiz­met ederken karşılaştığım sorunlardan dolayı zorluk çekiyor muyum? Rab’bin beni zorluklardan çıkaracağı zamanı sabırla beklemeliyim.

10. ayet: şeytan, Rab’bin peygamberinin işini bozmak için her zaman gayretli­dir. ısrailliler işledikleri günahlar yüzünden kendilerine Tanrı’nın önünde dava açan Yeremya’yı mümkün olduğu kadar suçlamaya çalışırlar. En ya­kın arkadaşları bile onun düşmesini arzular. Doğru olanı yaparken aldığım tepkilerden dolayı sarsılarak ayartılıyor muyum?

11-13. ayetler: Yüreğimiz sarsılsa da, önemli olan Rab’bi tekrar tekrar derin düşünmemizdir. Yeremya şiddet dolu anlaşmazlığın ortasındayken yine de Rab’bin kendisiyle beraber olduğuna (11), düşmanlarından öç alacağına (11, 12) ve onu kötülerin elinden kurtaracağına (13) yürekten iman ediyordu. Sı­kıntı çektiğim dönemlerde Rab’bin sözüne daha sıkı sarılıp, daha derin düşüne­rek O’nunla ilişki kuracağım ve O’na güveneceğim.

14-18. ayetler: Yeremya Rab’be bütün yüreğiyle güvendiği halde, doğduğu güne lanet edecek kadar düşmesine şaşırmamız olağandır. Eğer onun yerinde olsaydım nasıl tepki verirdim? Yeremya’nın bu kadar çok ezilmesinden do­layı söylediği o sözler, aslında Rab’bi inkâr ettiği ya da O’na güvenmediği anla­mına gelmemektedir. O, yalnızca çektiği acıları bu şekilde dile getirmiş­tir. Çevremde sıkıntı çeken kişiler var mı? Bu kişiler çektikleri sıkıntılar nede­niyle imansızlar gibi mi konuşuyorlar? Hayal kırıklığına uğramadan onlara yar­dım etmeliyim.

Dua: Rabbim, Müjde’ni yayarken sıkıntı çeken hizmetkârlarına teselli ve teşvik ver.

 
Mujde.org