Kırılan Çömlekten Alınacak Öğüt

 

 

Kasım

Yeremya 19:1 - 20:6

 

Kırılan Çömlekten Alınacak Öğüt

 

Yeremya’nın duasından sonra, doğru olanı tamamen reddeden ve Peygam­ber Yeremya’yı öldürmeye kalkışan Yahuda halkına, geri dönüşü olmayan yargı ilan edilir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-9. ayetler: Tanrı başka ilahlara tapan Yahuda halkının günahının tama­mını sorgulayacağını söylemektedir. Vereceği cezanın şiddetini göster­mek için, halkın ve kâhinlerin ileri gelenlerinden birkaçının Ben-Hinnom Vadisi’ne gitmelerini ister. 2. ayette geçen ‘Haşit’ kelimesi, Yeruşalim kenti­nin doğu kapısının adıdır. Ben-Hinnom Vadisi ise, Yeruşalim’in güne­yin-deydi. Kentin çöpleri Haşit kapısından dışarı çıkarılır ve bu va­dide yakı-lırdı. Yahuda halkı, Ammonlular’ın ilahı olan Molek’e kendi çocuk­larını bu iğrenç vadide kurban olarak sunarlardı. (Yşu.15.8; 2Ta.28.3; Yer.32:35). Bu nedenle, Yahuda halkının günahına karşılık on­ları bu vadide cezalandıracaktı. Halkın bu kadar korkunç bir cezayı hak et­mesi şu nedenlere dayanmaktadır: 1) Tanrı’yı bırakmaları (4), 2) başka ilahlara buhur yakmaları (4), 3) çocuklarını Baal’a kurban olarak sunma­ları (5). Rabbimiz yok yere öfkelenmez. Tanrı’yı öfkelendirecek hareket­ler yapıyor muyum?

10-13. ayetler: Parçalanan bir çömleği eski haline döndüremeyiz. Yahuda halkına verilecek olan yargı da, geri dönüşü olmayan, tamamen kesinleş­miş bir yargıydı. “Rabbimiz nasıl bu kadar acımasız olabilir” diye soran­lar olabilir. Ancak tövbe etmeyenlere Rab’bin vereceği cezaya karşı koya­cak hiç kimse yoktur. Çoğu insan Tanrı’dan korkmadan günah işlemeye devam eder. Ama bizler, Rab’bin yargısından korkmalı ve günah işleme­meye çalışmalıyız.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20:1-3. ayetler: Tanrı’nın gönderdiği peygamber, halk tarafından sevil­mesi gerekirken zülüm görür. 3. ayette geçen ‘Magor-Missaviv’, “Her yer dehşet içinde” demektir. ınsanlar tarafından sevilmek için sahte bir müjde ya­yıyor muyum?

 

Dua: Tanrım, senin yargından korkarak günahtan uzak kalmak istiyorum. Lütfen beni bu konuda güçlendir.

 
Mujde.org