Yeremya'yı Öldürmek ıçin Kurulan Düzen

 

 

Kasım

Yeremya 18:18-23

 

Yeremya’yı Öldürmek ıçin Kurulan Düzen

 

Yeremya Rab’bin yargısını bildirdiği için kendisine bir takım düzenler ku­ran Yahuda’yı O’na şikayet ederek, bu halka Rab’bin yargısının gelmesi için dua eder (19-23).

 

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18. ayet: Doğruları söyleyenler çağlar boyunca sevilmemişlerdir. Yeremya aracılığıyla defalarca Yahuda halkının günahları belirtilip Rab’bin yargısı ilan edilmiştir. Ama halk günahtan dönmek yerine Yeremya’yı öldürmeye karar verir. Onlar yasayı öğretecek kâhin, öğüt vere­cek bilge ve Tanrı sözünü bildirecek peygamberler olduğunu sanıyor­lar ve her zaman kulaklarına hoş gelen sözleri söyleyen sahte peygamberi dinlemeyi tercih ediyorlardı. Konuşması nasıl olan bir önderi tercih ediyo­rum? Günahtan, iman yüzünden çekilecek sıkıntılardan söz eden önderler­den pek hoşlanmadığım doğru değil mi? Sıkıntı ve yalnızlık çektikleri halde yalnızca gerçeği paylaşan müjdeciler için dua etmeliyim.

19, 20. ayetler: Yeremya, halkına duyduğu sevgiden ötürü, Rab’bin on­ları cezalandırmasını önlemek için var gücüyle çabaladı. Ama halk bu iyi­liği tersleyerek onu suçlamaya kalktı. Yeremya gerçekten çok çaresiz bir durumdaydı. Ama o, içinde bulunduğu bu durumu yalnızca Rab’be gö­türdü. ıyi niyetle hizmet ettiğim halde, yanlış anlaşılarak nefretle karşılaş­tım mı? Her şeyden haberi olan Rab’be durumumu anlatmalıyım (Bk. Rom.12:17-21).

21-23. ayetler: Yeremya, halkın kendisini öldürmek için kurduğu düzenle il­gili Rab’be iç çekerek yakarır. Halkın temsilcisi olan Yeremya, Rab’be, artık bu halkı cezalandırması için yakarıyordu. Burada Yeremya’nın bile bu halktan vazgeçmekten başka çare göremediğini anlıyoruz. Zaten kendi­sini öldürmeye kalkanlardan daha ne bekleyebilirdi ki? Her şeye rağ­men, Yeremya’nın duası yine de Yahuda’dan intikam için değil, Rab’bin adaletinin yerine gelmesi için bir yakarıştır. Ülkemde de adalesizli­ğin gitmesi, Rab’bin adalet ve zaferinin gelmesi için dua etmeli­yim.

 

Dua: Rabbim, ölüm tehlikesiyle karşılaşacak olsam bile, senin Müjde’ni doğru bir bi­çimde yayabilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org