Çömlekçi Benzetmesi

 

 

Kasım

Yeremya 18:1-17

 

Çömlekçi Benzetmesi

 

Rab’bin buyruğuna kulak asmayan Yahuda halkına, çömlekçi benzetmesiyle O’nun mutlak egemenliği hatırlatılmakta ve günahlarının yargılanacağına dair uyarılmaktadırlar.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

6. ayet: O, Egemen Rab’dir. Çömlekçinin balçığa istediği şekli vermesi gibi, Rab bütün dünyayı Kendi isteğine göre yöneten hükümdardır.

7-10. ayetler: Rab tasarısını Kendi isteğine göre değiştirerek uygulayan­dır. Yaratıcı ve hükümdar olduğu için, hiçbir prensip ve kural O’na engel olamaz. Kişi günah işlediğinde yaptığı kötülükten vazgeçerek tövbe ederse öfkesini bırakır, ama kötülük yapmaya devam ederek O’na itaat etmezse, verdiği bereketi lanete döndürür.

13-17. ayetler: Rab, halkından mutlak egemenliğine teslim olmalarını is-te­mektedir. Lübnan’ın karının ve uzaktan akan soğuk suların (14) doğa kurallarına uymaları örnek gösterilerek, Yahuda’nın itaatsizliği sert bir şe­kilde azarlanmaktadır. Yahuda Rab’bin tasarısına teslim olmazsa, so­nunda sendeleyerek alay konusu olacak (15-16) ve Rab onlara sonsuza dek sırtını çevirecektir (17).

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11. ayet: Yeremya, halkını felaket henüz gelmeden kötü yollarından dönme­leri için çağırır. Rab hâlâ felaketten vazgeçmeye hazırdır (8). As­lında sorun bizdedir. Günah işlediğimde, hayal kırıklığına uğramadan Rab’be geri dönmem gerekir. O’na geri dönmemi gerektiren bir günahım var mı?

12. ayet: Yahuda ve Yeruşalim’de oturanlar, Yeremya’nın günahtan dönme­leri için söylediği Rab’bin sözüne aldırış etmemişlerdi. Rab’bin mesa­jına aldırış etmediğim zamanlar olmuyor mu? O’nun isteğini anladı­ğım halde ısrarla karşı çıkmıyor muyum? Günahlı bir yaşam tarzını birden­bire değiş-tirmek kolay değildir, ama Kutsal Ruh’un yardımıyla adım adım geri dönmeye çalışabilirim.

 
Dua: Rabbim, hâlâ bırakmadığım ................dan vazgeçebilmem için bana yar­dımcı ol.

 
Mujde.org