şabat Günü'nün Kurallarına Uyun

 

Yeremya 17:19-27

 

şabat Günü’nün Kurallarına Uyun

 

Bugünkü metinde, ısrail halkına, kendilerini kölelikten kurtararak Kendine ayı­ran Tanrı’yı hatırlatan şabat Günü’nün kurallarına uymaları halinde, Rab’be dönme­leri için fırsat verileceği görülmektedir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

19, 20. ayetler: Tanrı Yeremya’ya, birçok kişinin girip çıktığı kent kapılarına gitmesini, krallara ve halka seslenmesi buyurur. Her şeye kötülüğün karışmış olduğu bir çağda yaşayan biri olarak, bugün ben de herkese “yaşam yolunu” ilan etmeliyim.

21, 22. ayetler: Rab, halk için haftanın bir gününü ayırarak, onların hiçbir iş yapmadan yalnızca Kendisiyle ilgilenmelerini istemiştir. Bu yüzden şabat nü’nü tutmayanlar, “Rab’be ait olma” ayrıcalığından da vazgeçmiş oluyor­lardı. Bu ayrıcalığı Rabbimiz bizim için çarmıhla gerçekleştirmiştir. Halk şabat Günü’nü tutarak Mısır’dan nasıl kurtarıldığını anımsayacaktı (Yas.5:12-15). Bu olayın böylesine önemli olmasını nedeni, şabat Günü’nün de Rab’bi olan Mesih’in çarmıhta bize verdiği gerçek ve sonsuz şabat’ın bir gölgesi olmasıdır (Kol.2:16-17, Mar.2:27-28). Bu yüzden şabat Günü gerçek anlamıyla Mesih’te kalarak kurtuluşumuzun sevinciyle Rab’be tapınmalıyız. O’nun topluluğuyla sevinmeli, gelecek olan gerçek anlamdaki sonsuz şabat’ı huzur içinde beklemeliyiz. Kurtuluşumla birlikte bana verilen bir rahatlık var mı? ışlerimin çokluğundan dolayı Rab’bi tanımakta zorluk çekiyor muyum?

24-27. ayetler: Tanrı, halk şabat Günü’nü kutsal sayarsa, Yahuda krallığının sonsuza dek süreceğine ve Yeruşalim’de tapınmanın devam edeceğine dair söz vermektedir (Yas.28:1-14). Sözünü dinlemedikleri takdirde ise, Yeruşalim’in ateşe verileceği bildirilmektedir. Yahuda halkı, kendilerini kurta­ran Rab’bi terk etmekle kendi kendilerine zarar verdiler. Mesih’in Kral­lığı’nın sürdüğü egemenlikte, O’na itaat edenler sonsuza dek bereketlenecekler­dir.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23. ayet: Yahuda halkı şabat Günü’nün kurallarını bile yerine getirmedi. Bugün­lerde tekrarlanan buyruğa rağmen, itaat etmediğim bir konu yok mu?

Dua: Rabbim, sana itaat ederek gerçek rahatlığı yaşamak istiyorum.
 
Mujde.org