ısrail'in Umudu Olan Rab

 

Kasım

Yeremya 17:1-18

 

ısrail’in Umudu Olan Rab

 

Halkın 16:10 ayetindeki protestosuna Rab’bin verdiği yanıt devam etmektedir. Tanrı, kötülerin ve doğruların sonlarının ne olacağını açıklar ve yargıdan sonra Kendi­sine sunulacak övgüyle (12-13) yanıt zirveye ulaşır. 14-18. ayetlerde ise Yeremya, halkın kendisine yaptığı eziyetler için tekrar Rab’be yakarır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: Yahuda’nın günahı, yüreklerinin levhalarına ve sunaklarının boy­nuzlarına elmas uçlu aletle silinmez bir şekilde oyulduğu için, Rab onları yargıladı. Rab’den miras olarak aldıkları topraklardan servetleriyle birlikte atıldı­lar ve düşmanlarına hizmet etmek zorunda kaldılar. Hiç silinmeyecek bir gü­nahımız olduğunu düşünüyor muyuz? Günahlarımızı kanıyla aklayarak bizi kendisine ait kılan Mesih’e övgülerimizi sunmalıyız.

5-8, 13. ayetler: Tanrı, halkının insanlara veya herhangi bir güce değil, Diri Su Pınarı olan Kendisine güvenmesini ister. Diri suya güvenen doğru kişi­lerle, O’ndan vazgeçenlerin sonlarını karşılaştırmalıyız (6, 8). Kimsenin yaşama­dığı susuz tuzlada kalan bir ağaçla, su kıyısına dikilmiş, köklerini akarsu­lara salmış, yeşil yapraklı, bol meyve veren bir ağaç karşılaştırılmakta­dır. Görülen bolluğu (yasadışı) reddederek, görülmeyen Rab’be ve O’nun vaa­dine güvenerek yaşamanın gittikçe zorlaştığı bir çağdayız. Ne kadar kolay ve sonucu kesin görünse de, insanlara ve onların gücüne değil, yalnızca Rab’be güvenerek imanımı koruyacağım.

9-11. ayetler: Tanrı, Yahuda’nın kötü davranışının Kendisinden uzak olan alda­tıcı yüreğinden kaynaklandığını söylüyor. Haksız servet edinen kişi, yumurtlamadığı yumurtaların üstüne oturan keklik gibidir. Yavru kuşun büyüdü­ğünde kekliği terk etmesi gibi, haksız servet de kişiyi bırakır ve so­nunda kişinin ahmaklığı ortaya çıkar.

12, 13. ayetler: Rab tapınağımız ve Diri Su Pınarı’dır. Yaşam yalnız O’ndadır.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14-18. ayetler: Yeremya Rab’bin sözüyle alay ederek kendisine eziyet eden­lerle uğraşırken bile Rab’bin hizmetinde çoban olmaktan kaçmadı. Hatta sığınağı­nın ve övgüsünün Rab olduğunu ilan etti. Gerçek umut yalnızca Rabbimiz’dir.

Dua: Rabbim, ne durumda olursam olayım yalnızca sana güvenerek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org