Yahuda'nın Başına Gelen Felaketin Nedeni

 

Yeremya 16:10-21

 

Yahuda’nın Başına Gelen Felaketin Nedeni

 

Bu bölümde, Yahuda’nın üzerine gelecek olan yargıyla (10-13, 16-18), Mısır’dan ilk çıkış­larından daha dramatik bir şekilde gerçekleşeceği açıklanan ikinci bir Mısır’dan çı­-kış yaşanacağından ve Tanrı’nın bu halkı iyileştireceğinden söz edilmektedir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10-13. ayetler: Halkın günah işledikleri halde cezalarını kabul etmeyeceklerini önce­den bilen Rab, yargısının nedenini açılıyor. Kimse yargı gününde bir bahane bulmasın diye, Rab herkese önceden fırsat vererek adil bir şekilde yargılar. Ama Rab, sözünü dinlemeyenleri kesinlikle Kendi halkından saymaz.

13. ayet: Tekrarlanan uyarılara rağmen ısrarla başka ilahlara tapmak isteyenleri Tanrı, yüreklerinin tutkuları içinde ahlâksızlığa teslim eder (Rom.1:21-25, 28). Bu ki­şilerin içinde bulundukları durumda bırakılmaları, aslında Tanrı’nın yargısıdır.

14, 15. ayetler: Yahuda’nın yargılanması, onların atalarına verilen vaadin yok ol­ma-sı anlamına gelmez. Tanrı itaat etmeyen halkını yargılasa bile, Kendisine itaat edenleri vaat ettiği topraklara tekrar geri döndüreceğine söz verir. Tanrı’nın bu kurta­rışı Mısır’dan çıkıştan daha görkemlidir ve Mesih aracılığıyla verilecek olan Tanrı’nın Egemenliği’ne işaret eden, Rab’bin harika vaadidir.

16-18. ayetler: Rab, balıkçının balık, avcının av hayvanı yakalamaya gayret ettiği gibi, kötülük edenleri yakalayarak öç alacaktır. Hiçbir günah Rab’den gizlenemez. ış­lediğim günah Rab’bin gözünden kaçabilir mi?

19-21. ayetler: Tanrı, gücüm, kalem ve sığınağımdır. Rab, Kendi ismine zarar gelme­sine rağmen, halkını Babil’in ellerine teslim ediyor. Ama “sıkıntı günü” geldi­ğinde, uluslar Rab’bin gücünü ve kudretini tanıyacaklar, işe yaramayan ilah­lara inanmakla işledikleri günahları itiraf ederek Rab’be geleceklerdir.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10-12. ayetler: Felaketi yaşadıkları halde, tövbe etmek yerine felaketin nedenini sorgulayarak Rab’bi protesto eden Yahuda’ya ibretle bakmalıyız. Kötülük yaparak başka ilahların ardından gitmekle yürekleri de kirlenmişti. Bu görünüşleri, başla­rına gelen felaketin haklılığını kanıtlamaktadır. Tıpkı Kain gibi... (Yar.4:5-7).

 

Dua: Rabbim, kurtarışını hafife almadan, imanımı sonuna kadar korumak istiyorum.

 
Mujde.org