Gelecek Yargının ışaretleri Yeremya'nın Yaşamında Görülür

 

Yeremya 16:1-9

 

Gelecek Yargının ışaretleri Yeremya’nın Yaşamında Görülür

 

Rab, Yeremya’nın yaşamı aracılığıyla yargının ne kadar yakın olduğunu açıklamakta­dır. Yeremya için üç yasak belirlenmiştir (Evlenmek, cenaze törenine katılmak, dü­ğüne git-mek). Tanrı’nın insanlar arasındaki en temel ilişkilere yasak getirmesi, Yahuda’da artık normal bir yaşam sürdürülemeyeceğini açıklamak içindir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2-4. ayetler: Tanrı Yeremya’ya çocuk yapmaması için evlenmemesini buyurur. ıbranice’de bu bir süre için değil, yaşam boyunca geçerli bir buyruk olarak yazıldı­ğına göre, anlamı çok ciddiydi. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı bereketin önemli bir işareti olarak gören, dulluğu ve çocuksuzluğu ise, zürriyeti olmayanın laneti olarak algılayan o dönemin insanları için evlenmeme buyruğu, yargı günü­nün çok yakın olduğunu gösteren bir işaretti. Her şeylerini kaybedecekleri gün geldi­ğinde, evlilerin ve çocuk sahibi olanların üzüntüleri ve çekecekleri acı daha büyük olacaktır. Rab’be isyan edenlerin bereket olarak gördüğü ne varsa, hepsi la­net kaynağı olacaktır. Dünyanın verdiği sevinç yerine Rab’deki sevinci arzulamalı­yız.

5-7. ayetler: Rab Yeremya’nın cenaze törenlerine katılmasına ve başsağlığı dileme­sine izin vermez. Rab’bin bu davranışından, artık bu halka merhamet gösterme­meye kararlı olduğunu anlıyoruz. Rab, halkını günahlarından dolayı “esenlik­ten, sevgiden ve sevecenlikten” yoksun bırakarak sürekli üzüntü içinde yaşat­maya kararlıdır. Ne ölene yas tutan, ne de kalanlara başsağlığı dileyenin olma­dığı bir cenaze töreni çok acı vericidir.

8, 9. ayetler: Rab Yeremya’ya şölen evine gitmeyi de yasaklayarak, Babil’e sür­gün gidecek olan Yahuda için artık sevinç ve eğlence kalmadığını gösterir. Rab’bin olmadığı bu tür şölenlerde gerçek sevinç ve mutluluk yoktur. Dünyasal eğlen­celere düşkün müyüm?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Yeremya yine Rab’bin mantıksız gibi görünen buyruğuna yüre­ğin-de hiç şüphe duymadan itaat eder. Diğerleriyle bütün ilişkilerini koparır, hatta evlenme yasağını bile kabul eder. Onun bu tutumu çıkarlarına değil, Rab’bin tasarı­sına önem verdiğini göstermektedir. ışte bu, gerçek imandır.

Dua: Rabbim, yalnızca sendeyken gerçek sevinci yaşıyorum. Lütfen her zaman sende kal­mamı sağla.

 
Mujde.org