Rab'be ıçini Döken Yeremya'ya Verilen Teselli
 

Yeremya 15:10-21

 

Rab’be ıçini Döken Yeremya’ya Veri­len Teselli

 

Bu bölüme kadar üç kez (14:7-9, 13, 19-22) halk için yalvardığı halde Rab’den olumlu yanıt alamayan, üstelik halkın kendisine yaptığı eziyete katlanmak zorunda ka­lan Yeremya’ya, içinde bulunduğu durumdan dolayı Rab’bin tesellisi gelir. 13 ve 14. ayet-lerde ise, Yahuda’nın durumunu anlatılmaktadır (17:3-4).

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

11. ayet: Tanrı, kulunu teselli eder. Rab, halkın eziyetinden dolayı acı çeken Yeremya’ya üç konuda söz verir. O, Kendisine sadık kalanların düşmelerine izin vermeyerek gücüyle korur ve sonunda da düşmanlarının önünde onları yükseltir.

12-14. ayetler: Rab, yıkım ve sıkıntı zamanında Yeremya’ya eziyet çektiren halka öf­kelenir. Demire benzettiği Babil’e Yahuda’nın bütün servetini, hazinelerini ça­pul malı olarak vermesini sağlar. Günahla biriktirilen servet, Rab’bin öfkesiyle yok olacaktır. Servetimin hepsini dürüst bir şekilde mi kazandım?

19-21. ayetler: Hayal kırıklığı çok büyük olduğu için, kendisine bile güvenmeyen Yeremya’yı Tanrı görevine geri çağırır. Yeremya’nın görevini yenileyen Rab, Ken-disi­nin onun için sağlamlaştırılmış tunç bir duvar olacağına söz verir. Derin bir durgunlukta olduğum için mi hayatım bu kadar zor? Rab’be geri dönmeliyim ki, yapılması gerekeni benim için O yapsın.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10. ayet: Yeremya Rab’bin yargısından halkı kurtarmak için elinden geleni yap­tığı halde, ona yapılan eziyet gitgide büyüyünce derin bir üzüntü duyar. Sadakatle ve özenle ettiğimiz hizmet bile her zaman iyi sonuç vermeyebilir (Mez.35:11-16). ıyi niyetle yaptığımız işlerde bile yanlış anlaşılmalar olmuyor mu? Her şeye rağ­men Rab niyetimizi bilir.

15. ayet: Yeremya Rab uğruna aşağılanmıştır. Haksızlığa uğradığımda, konuyu tek başıma çözmeye çalışmadan, Rab’be içimi dökmeliyim.

16-18. ayetler: Yeremya Rab’bin çağrısına hemen itaat etti (16). Ama artık ön­ceki neşesi ve sevinci kalmamış, Rab için verdiği emeğin karşılığı yalnızlık (17) ve acı (18) olmuştu. Benim durumum da buna benziyor mu? Rab’bin verdiği ya­nıtı dinlemeliyim.


Dua: Rabbim, yalnızım ve çok zor durumdayım. Lütfen yakarışımı duy ve bana yardım et!

 
Mujde.org