Yeremya'nın Kuraklık ıçin Ettiği Dua

 

 

 

 

Ekim

Yeremya 14:1-18

 

Yeremya’nın Kuraklık ıçin Ettiği Dua

 

Kuraklıktan dolayı perişan olan Yahuda halkının durumunu anlatan Yeremya, halkı ken-di­siyle bir göstererek Rab’be onları kurtarması için yalvarır. Yeremya’nın ayrıca ya­lancı peygamberleri de Rab’be şikayet ettiği görülmektedir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-6. ayetler: Rab, kuraklıkla Yahuda halkını cezalandırır. Kuraklık Tanrı’nın yargı yöntemlerinden biridir. Yahuda’yı saran bu kuraklık yalnızca insanların içme suyunu değil (3), ekinler (4) ve hayvanlar için olan suları bile ciddi biçimde etkileyen bir felaketti. Günah yalnızca içimdeki korkuyu değil, günlük hayatımı da doğrudan etkiler.

7-9. ayetler: Tek umudumuz ve kurtarıcımız Rab’dir. Ama bazen Kendi halkını sı­kıntı içinde bırakır. Tabi ki, bu O’nun gerçek isteği değildir (13:11). Ancak itaatsizli­ğimiz O’na başka bir seçenek bırakmaz. Bugünlerde Rab benden uzak­laştı mı? O’na yaklaşmaya çalışırsam, O da bana yaklaşacaktır (Yak.4:8).

10-12. ayetler: Tanrı, Yeremya’nın yalvarışlarını yanıtlamaz. Çünkü halkı ceza-landır­maya kararlıdır. Rab, halkın oruçlarını ve yakmalık sunularını artık ka­bul etmeyecektir (Yşa.1:10-17). Rab’bin tasarısına ters düşen dualar hiçbir anlam taşımaz.

14-16. ayetler: Tanrı yalanlarla peygamberlik eden sahte peygamberleri cezalandı­rır. O, “günahı” günah olarak göstermeyen, “bağış ve esenlikten” söz ede­rek in-sanları türlü yalanlarla kandıranları cezasız bırakmaz. Bu konuda vicda­nım Rab’bin önünde rahat mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13. ayet: Yargı mesajlarını saklayan sahte peygamberlerin konuşmasını dinleyen Yeremya acı acı ağlar. Aslında bu gözyaşları çağımız için de geçerlidir. Yeremya Rab’bin yerine insanları hoşnut etmeye çalışan, vaaz verirken bile günah konula­rına pek girmeyerek kardeşlerin sevgisini kazanmayı amaçlayan önderler için de ağlar. Kutsal olan Rabbimiz’in önünde durmamız için teşvik etmeleri gerekirken, bütün dikkati kendi üzerlerine çekmeye çalışan sahte peygamberlerden sakınmalı­yız. Çünkü yalnızca sahte peygamberler değil, onların sözüne kulak verenler de so­rumlu-dur (16).

Dua: Rab, günahtan kaçıp sana daha çok yaklaşarak yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org