Yahuda'nın Gururu ıçin Son Uyarı

 

 

Ekim

Yeremya 13:15-27

 

Yahuda’nın Gururu ıçin Son Uyarı

 

Yeremya, halkı için gizlice ağlayıp yaklaşan yargıyı bildirerek onları tövbeye çağırır. Sa­dece kralla kraliçe değil, bütün halk utandırılacak, dost bildikleri ve güvendikleri ulus onla­rın üzerinde hüküm sürecektir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

18, 19. ayetler: Tanrı, gurura kapılan kralı bile alçaltır. Bu bölümde söz edilenler, üç ay süren krallık döneminden sonra tutsak olarak Babil’e götürülen Kral Yehoyakin ve annesi Nehuşta’dır (2Kr.24:6-17). Yüksek mevkilerde olanlar, Rab’be kulluk etmekten çok dünyasal yetkilerini kullanmaktan hoşlanırlar. Rab beni zorla alçaltmadan, kardeşle­rime hizmet etmeyi arzulamalıyım. Gurur dolu bir yetkiyle değil, alçakgönüllü­lükle etkin olunmalıdır.

20, 21. ayetler: Yahuda’nın kendisine dost olarak yetiştirdiklerini, Rab onların başına yönetici atar. Bu durum, dünyaya güvenmenin akılsızlığını görmelerini sağlamak içindi. Sıkıntı dönemlerinde Rab’den önce aklıma gelen bir şey var mı? Eğer varsa, o çözüm beni ileride daha zor bir duruma sokacaktır.

22, 26. ayetler: Tanrı, günahtan dönmeyenin ayıbını ortaya çıkarır. Yaşamımdaki kirli­liği (varsa), utandırılmadan  terk etmeliyim (27). Çünkü hiçbir şey Rab’bin gözünden kaçmaz.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15, 16. ayetler: Rab, karanlık (felaket) basmadan sözüne kulak vererek gururumdan vaz­geçmemi ve Kendisini onurlandırmamı istiyor. Rab’bin sözüne kulak vermediğim zaman, kendi düşüncem beni hapseder ve gurura yönlendirir; dolayısıyla Rab’bi yücelt­mek yerine kendi çıkarlarımla meşgul olurum. Bugünlerde Rab’bin sözünü dik­katle dinliyor muyum?

17, 27. ayetler: Yeremya, halkına, Tanrı’nın yaptığı uyarıya kulak asmazlarsa, verile­cek cezadan dolayı onlar için acı çekerek gözyaşı dökeceğini söyler. Kardeşimin yap­tığı yanlışlığı kendisine gösterirken, Yeremya gibi gözyaşı dökecek kadar üzülüyor mu­yum? Eleştiride bulunmak kadar kolay bir şey yoktur. Eleştiride bulunurken kardeşi­min zayıflığının düzeleceğine inanarak ona sevgiyle yaklaşmalıyım.

22-24. ayetler: Bu ayetlerde, felaketin nedenini anlamayanlara örnekler gösteriliyor. Tanrı bu kararı halkının günahlarının sayılamayacak kadar çok ve geri dönülemeyecek kadar ağır olmasından dolayı almıştır.

Dua: Rabbim, gururumdan vazgeçip sözüne kulak vererek sana dönmek istiyorum.

 
Mujde.org