Gerçekten Rab'be Ait miyim?

 

 

 

Ekim

Yeremya 13:1-14

 

Gerçekten Rab’be Ait miyim?

 

Keten kuşak ve şarap tulumuyla gösterilen simgesel bir eylemle, Rab Yahuda’nın gururunu ve benliğini cezalandıracağı uyarısında bulunur. Bu pey­gam-berlik sözü, Yahuda’yı ele geçirecek olan gücün, Fırat Irmağı’nın kıyı­sındaki Babil olduğunu göstermektedir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-7. ayetler: Rab keten kuşakla ilgili simgesel eylemi kullanarak, Kral Yehoyakim’in Babil’le yaptığı ittifakı ve Yahuda halkının iman yaşa­mında putperestliğe yol açan kötülüğünü belirtmektedir. Babil’den dolayı Yahuda halkı imandan sapmıştır. Ayetlerde, Rab’den başka bir şeye güve­nen herkesin O’na düşman olabileceği belirtilmektedir.

8-10. ayetler: Rab halkının gururunu yok eder, çünkü O’nun en çok nef­ret ettiği şey gururdur. Gurur, Rab’be itaat etmeyip başka ilahları izleye­rek onlara kulluk etmeye yol açar (10). Bugünlerde Rab’bin sözüne kulak veriyor muyum? Eğer Rab’bin sözünü dinlemiyorsam, kendi benliğimi, yani ilahları dinliyorum demektir. Yaşamımın hakimi kim?

11. ayet: Kuşağın bele sımsıkı sarılması gerektiği gibi, Rab Yahuda ve Yeruşalim halkının Kendisine sımsıkı sarılarak halkı olmalarını ve Kendi ismini yücelterek onurlandırmalarını ister. Rab benim de Kendisine yakın olmamı istiyor. Tanrı’nın bana gösterdiği ilgiyi önemsiyor muyum? Toplulu­ğum ve benim aracılığımla Rab’bin ismi yüceltilip onurlandırılı­yor mu?

12-14. ayetler: Rab, şarap ve tulum benzetmelerini kullanarak Yahuda’nın günahının çok büyük olduğunu ve gazabının yakında gerçekleşe­ceğini tekrar ederek onları uyarır. Tanrı, o gün geldiğinde hiç acı­madan, esirgemeden hepsini yok edecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-7. ayetler: Yeremya Rab’bin buyruğuna koşulsuz itaat etmişti. Yeruşalim’den Perat’a kadar yaklaşık 640 km. mesafe vardı. Rab’bin sö­zünü bazen tam olarak anlamayabilirim, ama anlayabildiğim kadarıyla itaat etmeliyim.

Dua: Rabbim, yüreğimdeki gururu yok et.

 
Mujde.org