Rab'bin Terk Edilen Evi

 

 

 

Ekim

Yeremya 12:7-17

 

Rab’bin Terk Edilen Evi

 

Rab, halkın isyanına ve bundan dolayı cezalandırılmalarına üzülmektedir. Tanrı, Yahuda’yı ele geçiren uluslara kurtuluş ve yok olma yolunu gösterir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

7-10. ayetler: Tanrı, halkıyla öylesine yakın bir ilişkiye sahipti ki, onları ‘Rab’bin evi, mirasçı, sevgili, bağ ve tarla’ olarak isimlendirir. Halkını böyle adlandıran, her ne olursa olsun onu gözetmekten vazgeçmez. Tanrı, hal-kından vazgeçmiş gibi görünse de hâlâ onları sevmektedir. Rab’de kaldı­ğım sürece ilişkimin mükemmel olması, O’nda kalmamdan kaynakla­nır.

11-13. ayetler: Ayetlerde, her şeyin tersine dönmeye başladığı görülmekte­dir. Verimli topraklar çöle dönüşecek, yıkıcılar gelip tüm esen­liği çalacaklardır. Lanetten dolayı toprak ürün vermeyecektir. Çünkü topra­ğın sahibi, Rab’be ihanet ederek O’nu öfkelendirmiştir. Yahuda, Yeremya’nın sözlerine aldırış etmediği için cezayı kendi üzerine getirmiş­tir. Tekrarlanan uyarıya önem vermeden yaşamaya devam etmiyor mu­yum?

14-17. ayetler: Tanrı, Yahuda’yı cezalandırmak için savaşa gelen ulusları engellemez, ama onları da ülkelerini yok ederek cezalandırır. Tanrı’nın bu uluslara da umut verdiği görülmektedir; onlar da Rab’bin varlığı hakkı için ant içerlerse O’nun halkına katılacaklardı. Çünkü O’nun kurtarışı bü­tün ulusları kapsar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8. ayet: Rab’bin sevdiği insanlar, O’na ihanet ederek terk ettiler, hatta O’na saldırdılar. Rab bunun için büyük üzüntü duymaktadır. Tanrı’ya inatla isyan ettiğim konular var mı?

12, 13. ayetler: Rab’le olan ilişkimiz yaşamımızın her alanını etkiler. Ai­lemle, işyerimle ve kardeşlerimle aramda bir sorun varsa, öncelikle Rab’le olan ilişkimi gözden geçirmeliyim.

Dua: Rabbim, senin için ne kadar değerli olduğumu anlayıp sana gerçekten sadık kalmak istiyorum.

 
Mujde.org