Halkın Acısı

 

 

 

Ekim

Yeremya 10:17-25

 

Halkın Acısı

 

Yeremya gelecek yargıdan dolayı acı çekmektedir. 22.ayetteki ‘patırtı’ kelimesi, “ha­ber” anlamına gelmektedir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

17, 18. ayetler: Rab bu ayetlerde halkına seslenerek onlara, ülkeden gidecek­leri için eşyalarını toplamalarını söylemektedir. Yahuda halkı artık yabancı top­raklarda tutsak olarak yaşayacaktı. Tanrı’nın onlara bu acıları çektirmesi­nin amacı, onları doğru yola döndürmekti. Sadık olan Rab, hiçbir zaman kendi halkını unutmaz. Ama insanlar sağlıklı olduklarında ve her şey yolunda gittiğinde Rab’bi kolayca unutarak aptallık ederler. Rab’be dönenler arasında ölüm acısını tadacak kadar sıkıntı çekenlerin sayısı oldukça çoktur. Çok sık ge­len sıkıntıların nedeni, Rab’bin bizleri eğitmek amacıyla inatçılığımıza karşı­lık verdiği cezadır. Bugünlerde çektiğim sıkıntının anlamını derin düşünmeli­yim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19-22. ayetler: Yeremya’nın acısının nedeni, Yahuda’nın çektiği acılardır. Hal­kın yaşamı temelinden yıkılıyor ve aileler dağıtılıyordu. Halkının yaşadığı bu trajedi, Yeremya’ya ağır bir hastalığa yakalanmış gibi acı verir. Onun acı­ları, halkın çekeceği acıları temsil etmektedir. Başkalarının acılarını kendi acıla­rım gibi yüklenebiliyor muyum? Tanrı’yı tanımadan yaşayan ailem ve kom­şularım için yüreğimde acı duyuyor muyum?

21. ayet: Halkın ruhsal ve ahlâksal çöküntüsünde önderlerin suçu büyüktü. Budala çobanlar Rab’be danışmamış ve O’nu dinlememişlerdi. Nasıl bir önder olduğumu düşünmeliyim.

23, 24. ayetler: Yeremya halkın yerine de dua eder ve Tanrı’nın verdiği ce­zayı kabul eden bir tutum takınır. Yeremya verilen cezanın adil olduğuna inanı­yor ve merhamet etmesi için Tanrı’ya yalvarıyordu. Rab’bin verdiği ceza kar­şısında nasıl bir tutum takınıyorum?

25. ayet: ‘Öfkeni seni tanımayan ulusların, adını anmayan toplulukların üze­rine dök’ diyen Yeremya, Yahuda halkının sürgün hayatından özgür kılına­cağı günü ima ediyor. Ne kadar umutsuz durumda olursam olayım, Rab’bin de­ğişmeyen sevgisine güvenmekten vazgeçmemeliyim. 

Dua: Ya Rab, beni cezalandırdığında bunun nedenini hemen anlayabilmem için bana yardım et!

 
Mujde.org