Siyon'daki Ağlama Sesi

 

 

Ekim

Yeremya 9:17-26

 

Siyon’daki Ağlama Sesi

 

Rab, halkın başına gelecek korkunç felaket karşısında ağıtlar yakılacağını önce­den bildirir. 17.ayetteki ‘ağıt yakan kadınlar’, para karşılığı ağlayanlar­dır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21. ayet: Bu ayette ölüm, insanı derinden etkileyen bir ifadeyle anlatılmakta­dır. Bu tür ifadeler, Kenan ülkesinin efsanelerindeki ilahlar için kullanılırdı. Yahuda halkının Kenan ilahlarına olan düşkünlüğünü bi­len Yeremya, alaylı bir ifadeyle onları azarlar. Halk güvendiği ilahlardan yardım alacağı yerde, ölümü kucaklamıştır.

24. ayet: Rab’bi gerçekten hoşnut eden şey nedir? ıyilik, adalet ve doğru­luk gibi ilkeler Rab’bin vaadinden gelir. ıyilik, temel ilkedir. Tanrı’yla hal­kını birbirine bağlayan ve Tanrı’nın kendi halkını sadakatle koruması­nın nedeni sevgidir. Adalet ve doğruluk ise, vaadin halkının hakkı, araların­daki doğru ilişkiyle de Rab’bin garantisi gibidir. Tanrı bunları ye­rine getirmekten hoşlanır. Vaade katılan bizler de bu temel ilkelere sahip olmalıyız.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

17-20. ayetler: Ağıt yakacak günler de gelecektir. Günah bize sadece üzüntü getirir.

23, 24. ayetler: Tanrı’nın doğasını bilerek O’nunla yaşamaktan hoşlanı­yor muyum? Yoksa akademik kariyere, servete, sosyal duruma, çocuk­lara, hobilere ve güzellik gibi unsurlara önem vererek kendimle övünüyor muyum? Bunlara sahip olmadığımda aşağılık duygusu yaşamadım mı?

25, 26. ayetler: Tanrı’nın belirlediği zaman gelince bütün uluslar cezalandırı­lacaklardır. Yahuda halkı yüreğinin sünnet olmadığını göster­mişti. Bedensel sünnetin yalnızca vaadin halkı olunduğuna dair bir işaret olduğunu anlayamamışlardı. Bedensel işaretlerin anlamı önemli değildir. Gerçek anlamda yüreği değişmiş birisi miyim?

Dua: Rabbim, yalnızca seni tanımakla övüneceğim.

 
Mujde.org