Aldatan Bir Halk

 

 

 

Ekim

Yeremya 9:1-16

 

Aldatan Bir Halk

 

Bugünkü metinde, Yeremya yine Rab’bin duyduğu acıyı temsil ediyor. Hal­kın başına gelecek olan felaketi düşünerek ağlayıp yas tutmaya devam edi­yordu. Bu davranış, Yeremya’nın Rab ve halkı arasında barışı sağlamaya çalı­şan peygamberlik görevlerinden biridir.

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2, 3. ayetler: Rab’bi ve Yeremya’yı bu kadar üzen şey, halkın yalancılığı­dır. Rab’bin, gerçeği bırakıp yalanı tercih eden halkına artık tahammülü kal­mamıştı. Rab beni de bu yüzden bıraktı mı?

9. ayet: Rab’bin, halkını düşünerek yaptığı plan Yahuda tarafından uygulan­mamış ve Yahuda halkı için Rab’bin vaadi artık geçersiz olmuştu. Bundan sonra Yahuda için vaadin lanetinden başka bir şey yoktu.

12-14. ayetler: Rab, halkının mahvolma nedenini bu ayetlerde tekrar açıklıyor. Yerine getirmeleri için verilen yasayı bile bile çiğnemişler, ama buna rağmen suçlarının farkına varamamışlardı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-6. ayetler: Halkın yaşantısı yalanlarla doluydu. Aldatma, iftira ve yalan yaygın olduğu için, kimsenin kimseye güvenmediği bir ortam oluşmuştu. En azından aile içinde ve akrabalar arasında bir güven ortamı kalmış ol­ması gerektiği halde, buna bile rastlanamaz olmuştu. Bu durumlarıyla, va­ade sahip bir topluluğun tam tersi bir görünüm sergiliyorlardı. Rab herke­sin birbirine güvenip birleşmesini bekler. Oysa bugünkü topluma baktığı­mızda, dürüstlüğün yarar getirmediği düşüncesinin hakim olduğunu görüyo­ruz. Komşularıma karşı dürüst davranıyor muyum? Çocuklarıma dü­rüst olmayı öğretiyor muyum?

8. ayet: Dilim öldürücü zehir sürülmüş bir oka benzemiyor mu? Esenlik­ten söz ederken, daha sonra kötülük yapmayı amaçlıyor muyum? Diğer insan­ların kusurlu yönleriyle ilgili dedikodu yaparak onlarla eğleniyor mu­yum?

10. ayet: Yeremya bu ayette, çöle dönüşen dağlar ve otlar için ağıt yakar. Günah doğayı bile viraneye döndürür.

Dua: Rabbim, komşuma karşı dürüst olmaya önce ben başlamak istiyorum. Bana bu konuda yardım et!

 
Mujde.org