Günah ve Ceza

 

 

 

Ekim

Yeremya 8:4-12

 

Günah ve Ceza

Yahuda halkının Tanrı’yı reddetmesi anlaşabilir bir durum değildir. Tanrı’nın, özellikle günaha düşen önderleri ciddi bir şekilde azarladığını görüyo­ruz.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4-7. ayetler: Kendisine sırtını çevirip giden Yahuda halkı için Rab kederle­nir ve geri dönmeleri için yalvarır. Ama onlar Rab’bi reddederler. Bu tür bir davranış kesinlikle doğal değildir. Yahuda halkının bu davra­nışı insanın yapısına ve doğaya aykırıdır. Leylekler bile geri dönmeleri gere­ken mevsimi bilir ve dönerler, ama Tanrı’ya ait bir halkın O’nun isteği­nin ne olduğunu anlamaması, düşünülemeyecek bir durumdur. Bilme­miz gereken şu ki, günah insanı tamamen etkisiz bir hale getirebilir ve Rab’be geri dönmemize izin vermez. Günah yalnız kendisine kölelik etti­rir, ama İsa Mesih bizi bu kölelikten kurtarır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8, 9. ayetler: Öğretme görevine çağrılanlar, gerçeği öğretmeyerek görevle­rini lekelediler ve halkı Rab’bin sözünden uzaklaştırdılar. ‘Yalancı ka­lem’ ifadesi, yasayı bilerek hor görmek anlamındadır. Bu nedenle, Rab’bin yargısıyla karşılaşılacaktır. Kilisemizde öğretmek için görevlendiril­dim mi? Bu hizmeti Rab korkusuyla mı yapıyorum? Rab’bin sözünü öğrenip buna göre yaşıyor muyum?

10-12. ayetler: Günah bulaşıcıdır. Özellikle önderlerin aldatıcı yaşantı­ları, halkın günah işlemesine yol açtığı için, daha da büyük bir günahtır. Bir önder çıkarlarına bakmadan, görevini dürüstçe yerine getirmelidir. Her gün yeniden verilen Rab’bin sözünü iyice anlayarak uygularsam, gü­nah işlemekten kurtulurum.

Dua: Tanrım, kilisede öğretmenlik yaparsam senin korkunla ve sadık bir şekilde hiz-met etmek istiyorum.

 
Mujde.org