Ancak Sözümü Dinleyenler Yaşayacak

 

 

Ekim

Yeremya 7:21-28

 

Ancak Sözümü Dinleyenler Yaşayacak

 

Bugünkü metinde Tanrı’nın kurban değil, itaat istediği vurgulanmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21-23. ayetler: Rab yakmalık sunulardan değil, sözünün dinlenilmesinden hoşla­nır. Bu isteğini açıklamak için de yasasını vermiştir. Rab’bin Yasası, yaşa­mımızın her alanında O’nun nasıl hoşnut edileceğimiz ve O’na ait halkın yaşantısının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verir. Halk, Kutsal Yasa’ya göre yaşadığı sürece Rab’le doğru bir ilişkiye sahiptir. Söz dinle­meye devam ettiğinde Rab’be bağlı kalır ve başarıya ulaşırlar. Rab’bin sö­zünü dinlemeden O’na yaklaşmaya çalışıyor muyum?

25. ayet: Rab’bin sevgi dolu çabaları hiç bitmez. Bizi kendisine döndürmek için birçok fırsat verir. Rab’bin verdiği bunca fırsata rağmen tövbe etmeyen­ler, yargılandıklarında hiçbir mazeret öne süremeyeceklerdir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

24, 25. ayetler: Bu ayetlerde ısrail halkının imansızlığı anlatılmaktadır; onlar Tanrı’nın sözüne bilerek sırt çevirip kendi isteklerinin doğrultusunda yaşadı­lar. Davranışlarım onlara benziyor mu? Rab’bin sözünü dinleyen bir yaşantı mı sürdürüyorum? Tanrı’nın sözüne dikkatle kulak veriyor muyum? Kendi planla­rımı gerçekleştirmek için aptalca inat ettiğim oluyor mu? Rab’le iliş­kimi derinleştirme ihtiyacı duymuyor muyum?

27, 28. ayetler: Halk, Tanrı’nın verdiği lütuflara kıyasla çok farklı bir davra­nış sergilemiştir. Tanrı onlara sözünü ulaştırdığı halde yanıt alamamıştı. Halk, Rab’bin sözünü duymazdan gelmişti. Bu davranışlarının nedeni, Tanrı’ya ge-re­ken değeri vermemeleriydi. Kilisemiz bu konuda ne durumda? Eğer imanlı­lar Tanrı’nın sözünü bütün yürekleriyle kabul ederek yaşarlarsa, Müjde’yi dünyaya duyurma konusunda daha etkin olmazlar mı? Rab’bin sö­züne kulak vererek bütün yüreğimle dinliyor muyum? O’nun sözünü dinleyip zarar görebileceğimi anladığımda, diğer insanlara durumu belli etmeden geri çekilmiyor muyum? ‘Sessiz Zaman’ uygularken bile, ‘yapmış olmak’ için yapma­yalım.

Dua: Rabbim, sözünü dinlerken bütün yüreğimle sana yönelmek istiyorum.

 
Mujde.org