Ne Yapacaksınız?

 

Ekim

Yeremya 5:20-31

 

Ne Yapacaksınız?

Rab, Kendisinden korkmadan komşusunu aldatıp yalnızca kendi çıkarlarını düşü­nenleri suçlayarak, karşılaşacakları yargıyı göstermektedir. O, bu tür günah­ları seven ve bunlar karşısında suskun kalan din bilginleri ve halkı yüzün­den kederlenir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

24, 25. ayetler: Gereksinimlerimizin ne olduğunu bilen ve ürün biçme zama­nını bizim için koruyan Rab’be güveniyor muyuz? Sabırsızlığım ve açgözlülüğüm yüzünden, ‘her zaman güzel armağanlar veren’ (Mat.7:1) Rab’bi unutmuyor muyum? Ürün biçme zamanının ürününü büyüten Rab’be iman ederek O’nun zamanını beklemeliyim.

26-28. ayetler: Halkın, Tanrı’dan korkmadan sergiledikleri davranışlar (23-25. ayetler) günah işlemelerine yol açar. Kuş avlamak için pusuya yatan­lar gibi, zengin olanlar da yoksulları baskı altında tutarak güçlenip zen­gin olmuşlardı. Yoksulun hakkını savunmayıp adaleti hor görmüşler ve dolayısıyla gittikçe zenginleşirlerken eylemleri de bir o kadar kötüleş­mişti. Rab’den korkmayanlar, zengin ve gösterişli bir yaşam elde etmek için kullandıkları yönteme ve gittikleri yola önem vermezler. Ama bizler, Rab’bin önünde doğru olmayan bir işe katıldıysak, hemen onu bırakmalı­yız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

30, 31. ayetler: Sahte peygamberler ve kâhinler yalanı öğretirler, halk da onları benimser. Kilisenin günaha düşmesinin sorumluluğu yalnızca önder­lere ait değildir. Menfaatlerine düşkün önderlerle, bu önderlerin verdik­leri dünyasal mesajları seven imanlıların iyi anlaşmaları bütün kili­seyi mahveder. Önderlerimiz gerçekten Kutsal Kitap’a göre yaşayıp vaaz veriyor mu? Rab’deki gerçeği doğru anlamak için gösterdiğimiz gayretten vazgeçmemeliyiz.

Dua: Rabbim, Kutsal Ruh’un meyvelerini tanıyabilecek kadar gerçek bir imana sa­hip olayım.
 
Mujde.org