Cezalandırılmayı Hak Eden Yahuda

 

 

Ekim

Yeremya 2:29 - 3:5

 

Cezalandırılmayı Hak Eden Yahuda

 

2. bölümün ikinci yarısında Yahuda’nın sorumsuzluğu gösterilmekte, 3. bölü­mün ilk yarısında ise ruhsal zinaları açığa çıkarılmaktadır.

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği :

36, 37. ayetler: Kaleler veya surlar ne kadar güçlü olursa olsun, Tanrı’yı durdura­bilir mi? Rab Yahuda’nın güvendiklerini reddeder. O, yoldan sapan hal­kını kesinlikle cezalandıracaktır. Ama insanların birçoğu halen, Tanrı’yı bırak­mış olmalarından dolayı herhangi bir şey olmayacağına inanırlar.

3:1-5. ayetler: Yahuda Rab’be dönmek zorundaydı, ama Rab antlaşmayı ko­layca unutan halkını tekrar kabul edecek miydi? Günahlarımı itiraf ettiğimde, bağışlanacağıma duyduğum güvenle kolaylıkla yoldan sapmadım mı? Rab Tanrı sevgi doludur. Sevgisini geri çekmeden O’na dönmeliyiz.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

30. ayet: Rab bana günahımı gösterdiğinde, ne kadar zor gelirse gelsin kabul ediyor muyum?

31, 32. ayetler: Antlaşmayı bozan Rab değil, Yahuda’dır. Rab için değişen bir şey yoktur. Erden kızın takılarını, gelinin çeyizini unutmadığı gibi, Rab’bin de halkını unutması imkansızdır.

33, 34. ayetler: Tanrı, yalnız taptıkları ilahlar için değil, yoksullara yaptıkları kötülükler için de halkını azarlamıştır. Yahudalılar yoksulları ezmişlerdi. Günahla­rını kabul etmeseler bile, bu konuda Rab’bi aldatamazlardı.

3:1-3. ayetler: ısrail halkı Rab’den boşanmıştı. Boşanıp başka erkekle evle­nen bir kadın, önceki kocasına geri dönemezdi. Yahuda pek çok oynaşıyla, yani Kenanlı ilahlarla fahişelik ederek Rab’den boşanmıştı. Dolayısıyla Rab’bin onu tekrar eş olarak alacağına dair hiçbir umudu kalmamıştı. Oyna­şıyla sevişmediği yer kalmayıncaya kadar ruhsal fahişelik yaparak toprağı kirlet­tikleri halde utanç bile duymamışlardı. Bu durum, benim de içinde bulundu­ğum durumla aynı değil mi?

3:4, 5. ayetler: Yahuda Rab’be döner gibi görünse de, ikiyüzlü bir davranış sergiliyordu. Yalnızca Pazar günleri mi imanlı gibi davranıyorum?

Dua: Rab, ikiyüzlülüğü bırakıp gerçek imana dönmek istiyorum.
 
Mujde.org