Aldatılan Sevgili

Yeremya 2:1-8

Tanrı ısrail'i Günahı Yüzünden Yargılıyor

1 RAB bana şöyle seslendi:

2 "Git, şunları Yeruşalim halkına duyur. RAB diyor ki:

"'Gençliğindeki bağlılığını,

Gelinliğindeki sevgini,

Çölde, ekilmemiş toprakta

Beni nasıl izlediğini anımsıyorum.

3 ısrail RAB'be özgü bir halk,

Hasadının ilk ürünüydü.

Onu yeren herkes suçlu sayılır,

Başına felaket gelirdi'" diyor RAB.

4 RAB'bin sözünü dinleyin,

Ey Yakup soyu,

ısrail'in bütün boyları!

5 RAB diyor ki:

"Atalarınız bende ne haksızlık buldular da

Benden uzaklaştılar?

Değersiz putları izleyerek

Kendileri de değersiz oldular.

6 'Mısır'dan bizi çıkaran,

Çölde, çukurlarla dolu çorak toprakta,

Koyu karanlıkta kalan kurak toprakta,

Kimsenin geçmediği,

Kimsenin yaşamadığı toprakta

Bize yol gösteren RAB nerede?' diye sormadılar.

7 Meyvesini, en iyi ürününü yiyesiniz diye

Sizi verimli bir ülkeye getirdim.

Oysa siz gelir gelmez ülkemi kirlettiniz,

Mirasımı iğrenç bir yere çevirdiniz.

8 Kâhinler, 'RAB nerede?' diye sormadılar,

Kutsal Yasa uzmanları beni tanımadılar,

Yöneticiler bana başkaldırdılar;

Peygamberler Baal adına peygamberlik edip

ışe yaramaz putların ardınca gittiler.

Aldatılan Sevgili

2. bölümden itibaren Yahuda halkının günahından söz edilmektedir. Rab ısrail halkıyla ilişkilerinin iyi olduğu dönemi anımsar ve halkının Yeremya’nın dö-nemindeki fesatlarıyla o dönemi karşılaştırır.

 Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3. ayetler: ısrail halkı geçmiş dönemlerde Rab’bi sever ve O’na itaat ederdi. Hatta Tanrı’nın yönlendirişine uyarak Mısır’dan çıkıp çöle bile gitmişlerdi. Onlar Tanrı için ayrılmış bir halktı. Rab onlara yiyecek sağlamış, giysilerle donatmış ve düşmanlarından korumuştu. Kusursuz değildiler, ama Tanrı’yla doğru bir ilişkileri vardı. şimdiye kadar bana verilen lütfun değerini anlıyor muydum?

5. ayet: ısrail’in imanı pek uzun sürmemişti. Kİsa bir süre sonra Tanrı’dan uzaklaşarak değersiz putlara tapınmaya başlamışlardı. Böylece Tanrı’yla olan ilişkilerini tamamen kestiler. Tanrı onlara hiçbir zaman kötülük etmemişti. Bu nedenle, ihanet etmeleri çok saçmaydı.

6, 7. ayetler: Onlar, Tanrı’nın kendilerini kurtararak çölden geçirdikten sonra zengin topraklara getirdiğini unutup putlara taparak kutsal toprakları kirlettiler. Özgürlüğün ve zenginliğin anlamını, ayrıca bu topraklara neden getirildiklerini unutmuşlardı. Tanrı’nın bana verdiği bütün bereketlerin asıl amacını unutuyor muyum? şükrederek Tanrı’ya hizmet ediyor muyum?

8. ayet: Her şeyden kötüsü, önderlerin imanları da yetersizdi. Halka Tanrı hakkında ders verecek kâhinler bile Rab’bi aramıyorlardı. Kutsal Yasa uz­manları da Rab’bi terk etmişlerdi. Yöneticiler kralın reformlarını reddederek Rab’be başkaldırmışlardı. Peygamberler bile halka putların ardından gitmeleri için öncülük etmişlerdi. Bu durumdaki halkın Rab’be tapınması beklenemezdi. Çevremdeki insanlara imanımla örnek olmaya çalışıyor muyum? Kiliseye ziyaretçi gibi gidip gelerek Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu düşünmeden yaşamıyor muyum? Bu durumda olmamak için Rab’deki ilk sevgimi geri kazanmalıyım.

Dua:Rab, sevgini hiç unutmayan sadık bir imana sahip olmak istiyorum.

 
Mujde.org