Sözlerimi Ağzına Koydum

Yeremya 1:1-10

1 Benyamin topraklarında Anatot Kenti'ndeki kâhinlerden Hilkiya oğlu Yeremya'nın sözleri.

2 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya'nın krallığının on üçüncü yılında Yeremya'ya seslendi.

3 RAB'bin Yeremya'ya seslenişi Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in döneminden, Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Sidkiya'nın krallığının on birinci yılının beşinci ayına dek, yani Yeruşalim halkının sürgüne gönderilmesine dek sürdü.

Yeremya Çağrılıyor

4 RAB bana şöyle seslendi:

5 "Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni.

Doğmadan önce seni ayırdım,

Uluslara peygamber atadım."

6 Bunun üzerine, "Ah, Rab Yahve, konuşmayı bilmiyorum, çünkü gencim" diye karşı çıktım.

7 RAB, "'Gencim' deme" dedi, "Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin.

8 Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim." Böyle diyor RAB.

9 Sonra RAB elini uzatıp ağzıma dokundu, "ışte sözlerimi ağzına koydum" dedi,

10 "Bak, ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim."

Sözlerimi Ağzına Koydum

Bu kitap, Peygamber Yeremya’nın hangi soydan geldiği, hangi dönemde yaşadığı ve Rab’bin çağrısını ne şekilde aldığı hakkında bilgi vererek başlamaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4. ayet: Tanrı’nın sözü Yeremya’ya kendi istekleri doğrultusunda değil, Rab’bin isteğine göre verildi. Tanrı bizlere kendi isteğiyle gelir ve gelir gelmez hayatımız anlam kazanır.

5. ayet: Yeremya’nın yaşamı Rab’be aitti. Benim yaşamımın sahibi de Rab’dir. O, yaşamımı Kendi planları doğrultusunda yönlendirir. Bu nedenle yaşamımı O’na emanet etmeliyim.

9, 10. ayetler: Tanrı, peygamberlerine paylaşacakları sözü verir. Verilen söz ulusların, ülkelerin yargısı ve bereketi hakkındaki gerçeği açıklayan güçlü bir sözdür. Rab, Yeremya’ya Kendi yetkisini de emanet eder. O, peygamberlerine yalnızca buyruk vermez. Rab bizi görevlendirirken gerekli gücü ve yardımı da sağlar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Yeremya’nın hizmeti reformlar yapan Kral Yoşiya döneminden, Yeruşalim halkının sürgüne götürülmesine dek sürdü. Başarısız reformlar, krallığın sona erme sürecinin ortalarında yapılmıştı. Bir peygamber olarak Yeremya’nın hayatı, Rab’be isyan eden halkla giriştiği mücadeleler ve çektiği sıkıntılarla doludur.

6, 7. ayetler: Yeremya Rab’be hizmet etmeye layık olmadığını bildiği için çağrılmaktan korkuyordu. Aslında Rab’be hizmet etmeye layık olan hiç kimse yoktur, ama O’nun çağrısına imanla itaat etmek gerekir.

8. ayet: Yeremya insanlardan çok korkuyordu. Rab’den korkmayan o insanların kendisini reddedip zulmedeceklerini düşünüyordu. Ama Rab onunla olacağına ve onu kurtaracağına söz vermişti. ınsanlardan korkuyor muyum? Bana cesaret veren Rab’be bakmalıyım.

Dua:Rab, çağrına imanla itaat etmek istiyorum.

 
Mujde.org