ıstekleri Denetleme Günü

Levililer 16:11-34

11 "Harun kendisi için günah sunusu olarak boğayı getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu günah sunusunu kendisi için kesecek.

12 RAB'bin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurla perdenin arkasına geçecek.

13 Orada, RAB'bin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak; buhurun dumanı Antlaşma Levhaları'nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nı kaplayacak. Öyle ki, Harun ölmesin.

14 Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine, doğuya doğru serpecek. Kapağın önünde yedi kez bunu yineleyecek.

15 "Bundan sonra, halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek. Kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da Bağışlanma Kapağı'nın üzerine ve önüne serpecek.

16 Böylece En Kutsal Bölüm'ü ısrail halkının kirliliklerinden, başkaldırılarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor.

17 Harun kendisi, ailesi ve bütün ısrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için En Kutsal Bölüm'e girdiğinde, dışarı çıkıncaya kadar Buluşma Çadırı'nda hiç kimse bulunmayacak.

18 Harun RAB'bin huzurunda bulunan sunağa çıkıp sunağı arındıracak, boğanın ve tekenin kanını sunağın boynuzlarına çepeçevre sürecek.

19 Kanı parmağıyla yedi kez sunağa serpecek. Böylece sunağı ısrail halkının kirliliğinden arındırıp kutsal kılacak.

20 "Harun En Kutsal Bölüm'ü, Buluşma Çadırı'nı, sunağı arındırdıktan sonra, canlı tekeyi sunacak.

21 ıki elini tekenin başına koyacak, ısrail halkının bütün suçlarını, başkaldırılarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek.

22 Teke ısrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak.

23 "Sonra Harun Buluşma Çadırı'na girecek. En Kutsal Bölüm'e girerken giydiği keten giysileri çıkarıp orada bırakacak.

24 Kutsal bir yerde yıkanıp kendi giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halk için getirilen yakmalık sunuları sunacak, kendisinin ve halkın günahlarını bağışlatacak.

25 Günah sunusunun yağını sunakta yakacak.

26 "Tekeyi Azazel'e gönderen adam giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek.

27 Günah sunusu olarak sunulan ve kanları günahları bağışlatmak için kutsal yere getirilen boğa ile teke ordugahın dışına çıkarılacak. Derileri, etleri, gübreleri yakılacak.

28 Bunları yakan kişi giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek.

29 "Aşağıdakiler sizin için sürekli bir yasa olacak: Yedinci ayın onuncu günü benliğinizi yeneceksiniz. Gerek ısrailliler'den, gerekse aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse çalışmayacak.

30 Çünkü o gün, Kâhin Harun sizi pak kılmak için günahlarınızı bağışlatacaktır. RAB'bin huzurunda bütün günahlarınızdan arınacaksınız.

31 O gün şabat'tır, sizin için dinlenme günüdür. Benliğinizi yeneceksiniz. Bu sürekli bir yasadır.

32 Babasının meshedip kendi yerine atadığı kâhin günahları bağışlatacak. Kutsal keten giysileri giyecek.

33 En Kutsal Bölüm'ü, Buluşma Çadırı'nı, sunağı arındıracak; kâhinlerin ve bütün topluluğun günahlarını bağışlatacak.

34 "Bu sizin için sürekli bir yasadır: ısrail halkının bütün günahlarını yılda bir kez bağışlatmak için verildi." Ve Harun RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi yaptı.

ıstekleri Denetleme Günü

Bu bölümde büyük gün olan Günahları Bağışlatma Günü’nden söz edilerek ayrıntılı bir açıklama yapılmaktadır. O gün, herkes kendi günahlarından tövbe edecek ve günahların yalnızca kanla bağışlanacağını hatırlayacaktır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

14-16,18,19. ayetler: Tanrı, ısrail halkının isyanları yüzünden kirlenen En Kutsal Yer’in, Bağışlanma Kapağı’nın ve sunağın arındırılması için sürekli yerine getirmeleri gereken yasalar vermişti. Günahların bağışlanması için kesinlikle kan akıtılması gerekiyordu. İsa Mesih bizim yerimize ölmeseydi, bağışlanma da olmayacaktı. O’nun akıttığı kan, kiliseyi arındırarak Kutsal Ruh’un gelmesini sağladı. Kutsal Ruh’u bana veren ve beni temiz kılan İsa’nın lütfuna şükran borçluyum.

20-22. ayetler: ısrail’in tüm günahının yüklendiği günah keçisi çöle gönderildi. Tanrı günahlarımız için İsa’yı günah sunusu olarak verdi. Günahların bir daha geri dönemeyeceği bir yere gönderilmesi gibi, İsa’nın yüklendiği günahlarımız da bize tekrar dönemez. Mesih’te olan kişi bu günahlardan asla yargılanmayacaktır. Vicdanımda hâlâ rahatsızlık var mı? Mesih’in kurtarış lütfunu hâlâ küçümsüyor muyum?

29-31. ayetler: Günahlardan Bağışlanma Günü’nü, isteklerin denetlendiği şabat olarak verdi. ısteklerini denetlemek, günahlardan tövbe ederek Tanrı’nın önünde kendini alçaltmak anlamına gelir. O gün, bütün ulus Tanrı’nın önünde kendini alçaltıp tövbe eder. Bir yıl boyunca işlenen günahlar bağışlandığı için, o güne şabat denilmiştir. İsa Mesih’e iman edildiğinde yalnızca bir yıl değil, sonsuza dek bağışlanılır ve huzur ülkesine girilir. Huzur ülkesine giren, gerçek bir şabat Günü’nde yaşar. Günaha konusunda ne düşünüyorum? ışlemeyi sürdürdüğüm günahtan dolayı endişeleniyor muyum? Bu günahımı Tanrı’ya teslim etmeyi düşünüyor muyum? Topluluk olarak Tanrı’nın önünde diz çöküp kirlerimizi ve isyanlarımızı itiraf etmemiz gerekmez mi?

Dua: Rab, senin gibi günahtan nefret ederek dürüstçe ve cesaretle sana yaklaşmak istiyorum.

 
Mujde.org