Harunun En Kutsal Yere Girişi

Levililer 16:1-10

Günahları Bağışlatma Günü

(Lev. 23:26-32; Say. 29:7-11)

1>2 RAB'bin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra RAB Musa'ya şöyle dedi: "Ağabeyin Harun'a de ki: Perdenin arkasındaki En Kutsal Bölüm'e ikide bir girmesin, Antlaşma Sandığı'nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'na yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünüyorum.

3 Harun En Kutsal Bölüm'e ancak günah sunusu olarak bir boğa, yakmalık sunu olarak da bir koç sunarak girebilir.

4 Kutsal, keten gömlek, keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak.

5 ısrail topluluğu günah sunusu olarak Harun'a iki teke, yakmalık sunu olarak bir koç verecek.

6 "Harun boğayı kendisi için günah sunusu olarak sunacak: Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak.

7 Sonra iki tekeyi alıp RAB'bin huzuruna, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne götürecek.

8 ıkisi üzerine kur'a çekecek. Biri RAB için, biri Azazel için.

9 Harun kur'ada RAB'be düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak.

10 Azazel'e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak RAB'be sunacak. Onu çöle salıp Azazel'e gönderecek.

Harun’un En Kutsal Yer’e Girişi

Bugünkü metinde günahları bağışlatma gününde başkâhinin uygulaması gereken kurallardan söz edilmektedir. ısrail takviminde Haziran’ın onuncu günü, Günahların Bağışlanması Bayramı olarak yılın en büyük günü olduğu için, bu bayramdan ‘o gün’ diye söz edilirdi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1,2. ayetler: Musa Rab’bin buyruğu üzerine, başkâhini bile Bağışlanma Kapağı’na yaklaştığı için öleceğini söyleyerek uyardı. Bağışlanma Kapağı, En Kutsal Yer’deki Antlaşma Sandığı’nın kapağı ve Tanrı’nın Kendi halkı arasındaki tahtıdır. Harun’un iki oğlu Rab’bin önüne saygısızca çıktıkları için öldürüldüler. Tanrı’nın bize açtığı tek yol İsa Mesih’tir. İsa Mesih çarmıh üzerinde Kendi bedeninin deşilmesine razı olarak, En Kutsal Yer’deki perdeyi yırttı. Artık ölmeyeceğimizden emin olarak Tanrı’ya yaklaşabiliriz (ıbraniler 10:19, 20). Mesih’e güvenerek, ‘yürekten bir içtenlikle’ (ıbr. 10:22), ‘Saygı ve korkuyla (ıbr.12:28) Tanrı’ya yaklaşıyor muyum?

3, 4. ayetler: Dünyasal bir kâhin olan Harun, ancak kendisi için kurban sunduktan sonra En Kutsal Yer’e girebildi. Oraya, bedenini suyla yıkayıp, alçalmayı simgeleyen keten elbiseler giyerek girmesi gerekiyordu. Ama İsa Mesih kutsal, suçsuz ve göklerden daha yücelere çıkarılmış olduğundan, Kendisi için kurban sunmasına gerek yoktu (ıbr.7:26, 27). Bu yüzden Rab’bin kurtarışı tamdır ve tekrar kurban sunmamıza gerek kalmamıştır (ıbr.9:6-14).

5-10. ayetler: ısrail topluluğu günah sunusu olarak Harun’a iki teke, yakmalık sunu olarak da bir koç verir. Tekenin biri Tanrı’ya günah sunusu olarak sunulacak, diğeri ise ısrail’in günahlarını bağışlatmak için çöle salınacaktı. Bunun anlamı, ısrail’in günahının kutsal ordugahın dışına çıkarılarak yok edilmesiydi. Bu sunuların her ikisi de, tek kurbanımız olan İsa Mesih’i simgeler. Rab günahımızı yüklenen Tanrı Kuzusu’dur (Yuhanna 1:29). İsa’ya iman eden herkesin, sonsuza dek günahları bağışlanacaktır.

Dua: İsam, tek umudum sensin.

 
Mujde.org