Konutumu Kirletmesin

Levililer 15:16-33

16 "Eğer bir adamdan meni akarsa, bedeninin tümünü yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.

17 Üzerine meni bulaşan her giysi ya da deri eşya yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

18 Bir adam kadınla cinsel ilişkide bulunurken menisi akarsa, ikisi de yıkanacak ve akşama kadar kirli sayılacaklardır.

19 "Adet gördüğü için kan kaybeden kadın yedi gün kirli sayılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak.

20 Adet gördüğü günlerde kadının üzerinde yattığı ya da oturduğu her şey kirli sayılacaktır.

21 Kim kadının yatağına dokunursa, giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

22 Kim kadının üzerine oturduğu herhangi bir şeye dokunursa, o da giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

23 Kadının yatağındaki veya oturduğu şeyin üzerindeki herhangi bir eşyaya dokunan herkes akşama kadar kirli sayılacaktır.

24 Adet gören kadının kirliliği onunla yatan adama da bulaşır. Adam yedi gün kirli kalır ve yattığı her yatak kirli sayılır.

25 "Eğer bir kadının âdet günleri dışında uzun süreli bir kanaması varsa, ya da kanaması âdet günlerinden sonra da devam ediyorsa, kanaması olduğu sürece âdet günlerinde olduğu gibi kirli sayılır.

26 Kanaması olduğu sürece, âdet günlerinde olduğu gibi, yattığı her yatak ve üzerine oturduğu her şey kirli sayılacaktır.

27 Kim bunlara dokunursa kirli sayılacak. Giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli kalacaktır.

28 "Ama kanama durursa, kadın yedi gün bekleyecek, sonra temiz sayılacaktır.

29 Sekizinci gün iki kumru ya da iki güvercin alıp Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirecek ve bunları kâhine verecek.

30 Kâhin birini günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece kadını kanamasından doğan kirlilikten RAB'bin huzurunda arıtacak.

31 "ısrail halkını kirliliğinden arındıracaksın. Öyle ki, aralarında bulunan konutumu kirletip kirlilik içinde ölmesinler."

32-33 Akıntısı olan, boşalarak kirlenen adam, âdet gören kadın, akıntısı olan erkek ya da kadın ve kirli sayılan kadınla yatan erkekle ilgili yasa budur.

Konutumu Kirletmesin

Rab kanama geçiren kadını kirli ilan eder ve Kendisinin bulunduğu yeri kirletmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu gösterir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

19-24. ayetler: Âdet gördüğü için kanaması olan kadın kirli sayılır. Tanrı kadınların âdet dönemini yedi gün olarak belirleyip, bu dönem içinde ona herhangi bir şekilde dokunanı da kirli ilan etti. Kadınların bu süre içinde kaybettikleri kan hayati bir önem taşımadığından, dinsel törenlerde kirli sayıldılar. Kadınların, erkeklerin kölesi olarak kullandıkları o dönemlerde, Tanrı onların zayıflığını bildiği için bir hafta boyunca dinlenmelerini sağladı.

25-30. ayetler: Rab, kanaması olan kadını da, âdet gören kadın gibi kirli saydı. Kanamalı kadının iyileştiğinde günah sunusu sunması, normal âdet kanamasından farklı bir biçimde kirli sayıldığını gösterir. On iki yıldır ka-na­ması devam eden kadında da gördüğümüz gibi, bu durumda olanlar günahkâr sayılır ve toplumda normal yaşam sürdüremezlerdi (Markos 5:25-34). Bu kadın İsa’nın gücüne inanarak O’nun giysisine dokundu ve kronikleşmiş olan bu hastalıktan kurtuldu. İsa, bu kadını imanının kurtardığını açıkladı. Bizi kutsalları olarak ayıran İsa’ya iman ettikten sonra O’nda kalmazsak kirleniriz. Kanaması olan kadın gibi, ben de iyileşmek istiyor muyum?

31. ayet: Rab, aralarında bulunan konutunu kirletmemeleri için halkını uyarır. Tanrı, ısrail halkının kirlenmesiyle, Kendi konutunun kirlenmesini aynı görür. Bu yasalar aracılığıyla, halkının Kendisiyle beraber olduğunda girebilecekleri huzurundan ve yüceliğinden sürekli korkarak saygı göstermeleri istedi. Kendimiz ve kilisemiz, Kutsal Ruh’un yaşadığı Tanrı’nın tapınağıyız. Bu nedenle kim bu tapınağı kirletirse Tanrı onu yok edecektir (1Ko.3:16, 17. ayetler). Rab’bin sözüyle bu tapınağı temiz tutuyor muyum? Tanrı övgülerimi ve yüreğimin düşüncelerini kabul edecek mi?

Dua: Tanrım, benimle beraber yürüdüğünün her zaman farkında olmak istiyorum.

 
Mujde.org