Erkek ve Kadının Bedenindeki Akıntı

Levililer 15:1-15

Bedensel Akıntının Yol Açtığı Kirlilik

1 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi:

2 "ısrail halkına deyin ki, bir adamın erkeklik organında bir akıntı varsa, akıntı kirlidir.

3 Akıntı ister devam etsin, ister kesilsin adamı kirletir. Akıntının neden olduğu kirlilikler şunlardır:

4 Üzerinde yattığı her yatak ve oturduğu her şey kirli sayılacaktır.

5 Kim yatağına dokunursa, giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

6 Adamın üzerine oturduğu bir eşyaya oturan da giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

7 Kim akıntısı olan adamın bedenine dokunursa giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

8 Eğer akıntısı olan adam temiz bir adama tükürürse, o kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

9 Akıntısı olan adamın bindiği her eyer kirli sayılacaktır.

10 Adamın üzerine oturduğu ya da yattığı herhangi bir eşyaya dokunan, akşama kadar kirli sayılacaktır. Bu eşyaları taşıyan herkes giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

11 Akıntısı olan adam ellerini yıkamadan kime dokunursa o kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.

12 Akıntısı olan adamın dokunduğu toprak kap parçalanacak, tahta kap ise suyla çalkalanacaktır.

13 "Eğer adamın akıntısı kesilirse, paklanmak için yedi gün bekleyecek. Sonra giysilerini yıkayacak, akarsuda yıkanacak ve temiz sayılacak.

14 Sekizinci gün iki kumru ya da iki güvercin alıp RAB'bin huzuruna, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne gelecek ve bunları kâhine verecek.

15 Kâhin birini günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece akıntısı olan adamı RAB'bin huzurunda arıtacak.

Erkek ve Kadının Bedenindeki Akıntı

15. bölüm, erkek ve kadın bedenindeki akıntılarla ilgilidir. Erkeğin hastalığının kronikleşmesi (1-15. ayetler), geçici olması (16-18. ayetler), kadının hastalığının kronikleşmesi (25-30. ayetler) konularına açıklık getirilmektedir. Bu bölümde ‘beden’ olarak çevrilen sözcüğün tam karşılığı cinsel organdır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2, 3. ayetler: Rab, akıntısı olan kişinin kirli ilan edilmesini buyurmuştur. Akıntıyla ortaya çıkan hastalık, erkeğin cinsel organından kan ve irin akmasıyla oluşur. Tıbbi açıdan günümüzdeki hastalıklardan hangisi olduğu kesinleşemediği için, bu hastalığın nedenleri de açıklanamaz. Bu kural, yasa denetiminde, evlilik aracılığıyla doğru bir cinsel yaşam sürdürülmesini amaçlar. Tanrı, eşlere armağan olarak verdiği cinsel yaşamın Kendi amacı doğrultu­sunda kullanılmasını ister. Bir anlık tutkularla, seks ve şehvet dolu davranışlardan kaçınılmalıdır. Aksi halde, hem kendimiz, hem de karşımızdaki kişi bir yaşam boyu sürebilecek sorunlarla karşılaşabiliriz.

4-12. ayetler: Akıntısı olan kişinin dokunduğu insanlar ve eşyalar kirli ilan edilir. ınternetin yaygınlaşmasıyla cinselliğin en açık şekilde sergilenmesi de giderek yaygınlaşmaktadır. Sanat adı altında utancı kaldırma, sevgi adı altında da sorumsuz ilişkiler çoğalmaktadır. Gençlerin de, yaşlılarında bu ayartmalardan kurtulmaları zordur. Doğru olan, bunlardan uzak durmaktır. Geçmişte bu ayartmalarla kirlenilmişse, bugün Tanrı’nın sözünü bir uyarı olarak alıp derhal cinsel kötülükten dönülmelidir.

13-15. ayetler: Akıntısı olan kişi iyileştiğinde yedi gün bekleyerek önce giysilerini yıkamalı, daha sonra akarsuda yıkanmalıydı. Sekizinci gün iki kumru veya güvercin alarak günah sunusu ve yakmalık sunu olarak sunacaktı.

16-18. ayetler: Meni aktığında da kişi kirli sayılır. Bunun anlamı evliliğin kir-lenmesi değil, Rab’bin verdiği bu armağan için şükran sunulması ve bu armağanın O’nun isteğine göre kullanılarak Rab’bin yüceltilmesidir.

Dua: Rab, Sodom ve Gomoro gibi ahlâksal değerlerin zayıf olduğu bir çağda yaşıyoruz. Halkına merhamet göster ki, bu çirkinliğe uymayıp kutsal yaşamımızı sürdürelim.

 
Mujde.org