Kirli Sayılan Ev

Levililer 14:33-57

Küften Kurtulma

33 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi:

34 "Size mülk olarak vereceğim Kenan ülkesine gittiğiniz zaman, ülkenizdeki bir eve küf hastalığı gönderirsem,

35 ev sahibi gidip kâhine, 'Evimde küfe benzer bir hastalık gördüm' diye haber vermeli.

36 Kâhin küfe bakmaya gitmeden önce, evdeki her şeyin kirli sayılmaması için evin boşaltılmasını buyuracak. Sonra evi görmeye gidecek.

37 Duvarlara yayılan küfe bakacak. Eğer küf yeşilimsi ya da kırmızımsı lekeler halindeyse ve duvarın içine işlemişse,

38 kâhin evi terkedecek ve yedi gün süreyle kapalı tutacak.

39 Yedinci gün geri dönecek ve eve yine bakacak. Eğer küf duvarlara yayılmışsa,

40 küflü taşları söküp kentin dışına, kirli sayılan bir yere atmaları için buyruk verecek.

41 Evin içindeki bütün sıvayı kazdıracak. Moloz kentin dışına, kirli sayılan bir yere dökülecek.

42 Sökülen taşların yerine başka taşlar koyup evi yeniden sıvayacaklar.

43 "Taşları sökülüp sıvası kazınan evde yeni sıva yapıldıktan sonra küf yine ortaya çıkarsa,

44 kâhin gidip eve bakacak. Küf yayılmışsa, önü alınamaz demektir. Ev kirli sayılır.

45 Yıkılmalıdır. Taşları, keresteleri, bütün harcı kent dışına, kirli sayılan bir yere atılmalıdır.

46 Evin kapalı olduğu günlerde, eve giren biri akşama kadar kirli sayılacak.

47 O evde yatan ya da yemek yiyen biri giysilerini yıkamalı.

48 "Ev sıvandıktan sonra kâhin eve girip bakacak, küf yayılmamışsa evi temiz ilan edecek. Çünkü küf geçmiş demektir.

49 Evi paklamak için iki kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve mercanköşkotu alacak.

50 Kuşlardan birini toprak bir kapta, akarsuyun üzerinde kesecek.

51 Sedir ağacını, mercanköşkotunu, kırmızı ipliği, canlı kuşu alıp kesilen kuşun kanına ve akarsuya batıracak. Yedi kez eve serpecek.

52 Böylece kuşun kanı, akarsu, canlı kuş, sedir ağacı, mercanköşkotu ve kırmızı iplikle evi paklamış olacak.

53 Sonra canlı kuşu kent dışına, kıra salacak. Böylece evin kirliliğini bağışlatacak ve ev temiz sayılacaktır.

54-56 "Her türlü deri hastalığı, uyuz, giysiye ya da eve bulaşan küf, şiş, kabuk ya da parlak lekelerle ilgili yasa budur.

57 Bunların ne zaman kirli, ne zaman temiz olduğu bu yasaya göre bilinebilir. Deri hastalığı yasası budur."

Kirli Sayılan Ev

Hâlâ çölde yaşayan ısrail halkı için bu kurallar hiç de kolay değildir. Ama Tanrı, Kenan ülkesini onlara vereceği için, orada sürdürecekleri yaşamla ilgili yasaları da verir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

34. ayet: Tanrı ısrail halkının kutsal kalması ve Kendi koruması altında yaşaması için, Kenan topraklarını onlara armağan olarak verdi. Kutsal Rab’bin oturduğu yeri kirletmemek gerekir. Eğer Rab’bin sözüne itaat etmeyip o toprakları kirletirlerse, Rab Kendi halkını oralardan kovacaktı (Yas.28:1-14). Doğru olmayanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alamazlar (1Ko.6:9). Tanrı’nın armağan olarak verdiği ailemi, kilisemi, mal varlığımı ve yeteneklerimi nasıl yönetiyorum? Bunların gerçek sahibi kim?

48-53. ayetler: Tanrı, rutubeti ve mikrobu tamamen yok olan ev temiz ilan edildiğinde, tıpkı deri hastalığından iyileşenlerin temizlenme töreni gibi bir tören yapılmasını buyurmuştur. ınsanın ve çevrenin temiz kılınması, İsa Mesih’in kurtuluş planının temelidir. Çevre koruma etkinlikleri yararlıdır. Ama İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşecek olan yeni yaradılışı göz ardı edersek, bunun hiçbir anlamı kalmaz.

57. ayet: Tanrı, verdiği yasalar aracılığıyla kirliyle temiz olanı ayırt edebilmemizi sağlamıştır. Verilen bu kurallar halkın ruhsal ve bedensel sağlığını korumaya yönelikti. Rab’bin sözü, Tanrı’nın halkı olarak iyi işler yap-mamız için bizi yetkin kılar (2.Timoteos 3:17). Bugünlerde Sessiz Zamanı nasıl uyguluyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Evler de temiz kılınmalıydı. Bu kural, deri hastalığına yalnızca günahtan dolayı yakalanılmadığını belirtir. Kirli olan ev, yıkmak zorunda kalsalar bile temiz kılınmalıydı. Ailemi ruhsal olarak kirleten herhangi bir put var mı?

Dua: Rab, bana verdiğin evi günah ve kirlilikten koru.

 
Mujde.org