Düşünceli Bir Karşılık

Levililer 14:21-32

21 "Eğer kişi yoksulsa ve bunları alacak gücü yoksa, arınmak üzere sallamalık suç sunusu olarak bir erkek kuzu, tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un ve bir log zeytinyağı alacak.

22 Gücü oranında biri günah sunusu, öbürü yakmalık sunu olmak üzere iki kumru ya da iki güvercin sunacak.

23 Pak kılınmak için sekizinci gün hepsini RAB'bin huzuruna, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip kâhine verecek.

24 Kâhin suç sunusu olan erkek kuzuyla bir log zeytinyağını alıp sallamalık sunu olarak RAB'bin huzurunda sallayacak.

25 Suç sunusu olan kuzuyu kesecek. Sununun kanını pak kılınan kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına sürecek.

26 Sonra kendi sol avucuna biraz zeytinyağı dökecek.

27 Sağ parmağını sol avucundaki yağa batırarak RAB'bin huzurunda yedi kez serpecek.

28 Avucundaki yağdan pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına, suç sunusunun kanını sürdüğü yerlere sürecek.

29 Avucunda kalan yağı RAB'bin huzurunda arıtmak üzere pak kılınacak kişinin başına sürecek.

30-31 Sonra kişinin gücü oranında aldığı kumrulardan ya da güvercinlerden birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak tahıl sunusuyla birlikte sunacak. Kâhin böylece pak kılınan kişiyi RAB'bin huzurunda arıtacak.

32 Deri hastası olup da temiz kılınmaya parasal gücü yetmeyen kişiler için bu yasa geçerlidir."

Düşünceli Bir Karşılık

Bu metinde, arınmaya maddi gücü yetmeyen deri hastaları için verilen kurallar ve yapılan paklanma töreni açıklanmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, kendi halkıyla içtenlikle ilgilenerek herkes için paklanma sağladı. Deri hastaları toplumdan uzun bire süre ayrı olduğu için, paklanma töreninde kullanılacak sunulara maddi gücü yetmeyenler de vardı. Rab, hiç kimsenin güçsüzlüğü nedeniyle kirli kalmasını istemediği için değişik kurbanlar verdi. Rab’be iman eden kişi, O’nun lütfundan yararlanır. O’nun gözünde hem bu dünyada, hem de yeni gök ve yeni yeryüzünde zenginfakir ayrımı yoktur (Vahiy 7:9). Yalnızca Tanrı’ya itaat eden ve etmeyen için belirlenen sınır vardır. Tanrı kurbandan önce beni kabul etmek ister. Ben hangi taraftayım? Tanrı’ya kendimi içtenlikle sunuyor muyum?

9. ayetler: Kâhin, deri hastalığı düzelerek temiz kılınan kişinin sağ kulak memesine, sağ eliyle sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanını ve zeytinyağını sürecek. Kalan yağı da temiz ilan edilen kişinin başına sürecekti. Bu, tıpkı kâhin atama törenine benzemektedir. Tüm yaşamını ve kişiliğini Tanrı’ya adayan kâhin gibi, topluluğa tekrar kabul edilen bu kişi de Tanrı’nın sesini işitip, doğru işler yaparak O’nun yolunda yürüyeceğini belirtir. Mesih’in kanı sayesinde dirilen bizler de, yaşamımızı şükranla Rab’be sunarak, kendi isteğimize göre değil, Kutsal Ruh’un yönlendirişine göre yaşamalıyız.

Dua: Rabbim, layık olmadığım halde bana verdiğin lütuf için sana şükrediyor ve yaşamımı tamamen sana sunmak istiyorum.

 
Mujde.org