Hayata Dönüş şöleni

Levililer 14:1-20

Deri Hastalarının Paklanması

1 RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "Deri hastasının temiz kılınacağı gün şu yasa geçerlidir: Hasta kâhine götürülecek.

3 Kâhin hastaya ordugahın dışında bakacak. Hastalık iyileşmişse,

4 pak kılınacak kişi için iki temiz, canlı kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve mercanköşkotu getirilmesini buyuracak.

5 Kâhinin buyruğuyla kuşlardan biri toprak bir kapta, akarsuyun üzerinde kesilecek.

6 Sonra kâhin canlı kuşu, sedir ağacını, kırmızı ipliği ve mercanköşkotunu akarsuyun üzerinde kesilen kuşun kanına batıracak

7 ve pak kılınacak kişinin üzerine yedi kez serpecek, onu temiz ilan edip canlı kuşu kıra salacak.

8 Pak kılınacak kişi giysilerini yıkayacak, bütün kıllarını tıraş edecek ve yıkanacak. Bundan sonra pak sayılacak. Artık ordugaha girebilir, ama yedi gün çadırının dışında kalmalı.

9 Yedinci gün saçını, sakalını, kaşlarını, bedenindeki bütün kılları tıraş edecek. Giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkandıktan sonra temiz sayılacak.

10 "Sekizinci gün kusursuz iki erkek kuzu, bir yaşında kusursuz bir dişi kuzu, tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa ince un ve bir log zeytinyağı getirecek.

11 Paklama işiyle görevli kâhin bütün bunları ve pak kılacağı kişiyi RAB'bin huzurunda, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde bekletecek.

12 Sonra kâhin erkek kuzulardan birini alıp bir log zeytinyağıyla birlikte RAB'be suç sunusu olarak sunacak. Sallamalık sunu olarak bunları RAB'bin huzurunda sallayacak.

13 Erkek kuzuyu günah sunusunun ve yakmalık sununun kesildiği kutsal yerde kesecek. Çünkü günah sunusu gibi suç sunusu da kâhine aittir. Çok kutsaldır.

14 Kâhin pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanından sürecek.

15 Sonra bir log zeytinyağından biraz alarak kendi sol avucuna dökecek.

16 Sağ elinin parmağını zeytinyağına batırıp RAB'bin huzurunda yedi kez serpecek.

17 Pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına, suç sunusunun kanı üzerine avucunda kalan yağdan sürecek.

18 Ayrıca pak kılınacak kişinin başına avucunda kalan yağı sürerek RAB'bin huzurunda onu arıtacak.

19 Sonra günah sunusunu sunarak pak kılınacak kişiyi kirliliğinden arıtacak ve yakmalık sunuyu kesecek.

20 Tahıl sunusuyla yakmalık sunuyu sunakta sunacak. Böylece kâhin kişiyi arıtacak ve kişi temiz sayılacaktır.Deri Hastalarının Paklanması

1 RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "Deri hastasının temiz kılınacağı gün şu yasa geçerlidir: Hasta kâhine götürülecek.

3 Kâhin hastaya ordugahın dışında bakacak. Hastalık iyileşmişse,

4 pak kılınacak kişi için iki temiz, canlı kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve mercanköşkotu getirilmesini buyuracak.

5 Kâhinin buyruğuyla kuşlardan biri toprak bir kapta, akarsuyun üzerinde kesilecek.

6 Sonra kâhin canlı kuşu, sedir ağacını, kırmızı ipliği ve mercanköşkotunu akarsuyun üzerinde kesilen kuşun kanına batıracak

7 ve pak kılınacak kişinin üzerine yedi kez serpecek, onu temiz ilan edip canlı kuşu kıra salacak.

8 Pak kılınacak kişi giysilerini yıkayacak, bütün kıllarını tıraş edecek ve yıkanacak. Bundan sonra pak sayılacak. Artık ordugaha girebilir, ama yedi gün çadırının dışında kalmalı.

9 Yedinci gün saçını, sakalını, kaşlarını, bedenindeki bütün kılları tıraş edecek. Giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkandıktan sonra temiz sayılacak.

10 "Sekizinci gün kusursuz iki erkek kuzu, bir yaşında kusursuz bir dişi kuzu, tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa ince un ve bir log zeytinyağı getirecek.

11 Paklama işiyle görevli kâhin bütün bunları ve pak kılacağı kişiyi RAB'bin huzurunda, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde bekletecek.

12 Sonra kâhin erkek kuzulardan birini alıp bir log zeytinyağıyla birlikte RAB'be suç sunusu olarak sunacak. Sallamalık sunu olarak bunları RAB'bin huzurunda sallayacak.

13 Erkek kuzuyu günah sunusunun ve yakmalık sununun kesildiği kutsal yerde kesecek. Çünkü günah sunusu gibi suç sunusu da kâhine aittir. Çok kutsaldır.

14 Kâhin pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanından sürecek.

15 Sonra bir log zeytinyağından biraz alarak kendi sol avucuna dökecek.

16 Sağ elinin parmağını zeytinyağına batırıp RAB'bin huzurunda yedi kez serpecek.

17 Pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına, suç sunusunun kanı üzerine avucunda kalan yağdan sürecek.

18 Ayrıca pak kılınacak kişinin başına avucunda kalan yağı sürerek RAB'bin huzurunda onu arıtacak.

19 Sonra günah sunusunu sunarak pak kılınacak kişiyi kirliliğinden arıtacak ve yakmalık sunuyu kesecek.

20 Tahıl sunusuyla yakmalık sunuyu sunakta sunacak. Böylece kâhin kişiyi arıtacak ve kişi temiz sayılacaktır.

Hayata Dönüş şöleni

Ordugahın dışında yalnızlık çekerek yaşarken, deri hastalığının tamamen düzeldiğini öğrenen kişi kâhinin onayını beklerken acaba ne tür duygular için­deydi? Büyük olasılıkla bu kişi tekrar dirilmiş gibi sevinerek, temizlenme töreni sırasında oldukça duygulanmıştır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Deri hastalığına yakalanarak halkıyla ve ailesiyle ilişkisi kesilen kişiyi iyileştirip topluluğa tekrar kabul edilmesi için tören düzenlenir. Bizler de bir zamanlar vaade yabancı, dünyada umutsuzlar ve tanrısızdık (Ef.2:12). Ama Mesih’in kanı sayesinde Tanrı’nın topluluğuna girebildik. İsa da cüzamlıyı iyileştirerek (Matta 8:2-4) Kendisinin ruhsal hastalığı iyileştiren doktor olduğunu gösterdi. Deri hastalığı düzelen Samiriyeli gibi, ben de şükran ve övgü sundum mu? (Luka 17:11-19).

4-7. ayetler: Deri hastalığından paklanan kişi, iki kuş getirterek birini kâhine kestirir. Diğer kuşu ise kesilen kuşun kanına batırır ve kuşu serbest bırakır. Bu tören, kişinin günahının bağışlanması ve bunun sonucunda ona verilen özgürlüğü simgeler. Kİsaca yeni bir yaşamı ve topluluğa dönüşü gösterir. Tanrı, Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla bizlere de yeni yaşamla özgürlüğü armağan olarak verdi. Bu sevinçte ve özgürlükte yaşıyor muyum?

7. ayet: Kâhinin hastayı temiz ilan etmesi heyecanla beklenen bir açıklamadır. Paklanan kişi tıpkı ölümden dirilmiş gibi sevinir. Bu sevinci hissedebilenler, topluluktan ayrılarak yapayalnız ölüm azabı çekerek yaşayanlardır. Günah dolu bir yaşam sürdürenler kurtuluştan ve kutsal yaşamdan asla etkilenmezler.

8, 9. ayetler: Kâhin, paklanan kişinin giysilerini yıkamasını ve bütün kıllarını tıraş edip yıkanmasını buyurur. Bu kişi çadırın dışında yedi gün kaldıktan sonra yeniden topluluğa katılacaktır. Rab’be gelebilmek için, eski yaşamların da bu şekilde ölmesi gerekir.

10-20. ayetler: Hastalığı düzelen kişi sekizinci gün günah sunusu, yakmalık sunu, tahıl sunusu ve esenlik sunusu sunmalıdır. Böylece ona yeniden tapınma ayrıcalığı verilir. Tanrı’nın lütfu olan tapınma ayrıcalığını layıkıyla değerlendiriyor muyum?

Dua: Tanrım, verdiğin özgürlük ve yeni yaşam için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org