Hastalığın Kontrolü

Levililer 13:29-44

29 "Bir erkeğin ya da kadının başında ya da çenesinde yara varsa,

30 kâhin yaraya bakmalı. Yara derine inmişse ve üzerinde ince sarı tüyler varsa, hastayı kirli ilan edecektir. Çünkü hasta uyuzdur. Baş ya da çenede görülen bir deri hastalığıdır.

31 Ancak kâhin bu tür bir yaraya baktığı zaman, yara derine inmemişse, üzerinde siyah kıl yoksa, hastayı yedi gün kapalı bir yerde tutacak.

32 Yedinci gün yaraya yine bakacak; uyuz deriye yayılmamışsa, üzerinde sarı kıl yoksa, uyuz derine inmemişse,

33 hasta tıraş olacak, ama uyuz olan yerlere dokunmayacaktır. Kâhin hastayı yedi gün daha kapalı bir yerde tutacak.

34 Yedinci gün uyuza yine bakacak; uyuz deriye yayılmamışsa, derine inmemişse, hastayı temiz ilan edecektir. Hasta giysilerini yıkayacak ve temiz sayılacaktır.

35 Ama hasta temiz ilan edildikten sonra uyuz derisine yayılırsa,

36 kâhin ona yeniden bakmalı. Uyuz yayılmışsa, yarada sarı kıl olup olmamasına bakılmaksızın kişi kirli sayılacaktır.

37 Ama kâhine göre uyuz ilerlememiş, üzerinde siyah kıl bitmişse, hastalık geçmiş demektir. Kişi temizdir. Kâhin onu temiz ilan edecektir.

38 "Bir erkeğin ya da kadının derisinde beyaz parlak lekeler varsa,

39 kâhin ona bakmalı. Derideki lekeler beyaz ve solgunsa, sadece deride çıkan kırmızı lekelerdir. Kişi temizdir.

40 "Eğer adamın saçı dökülmüşse, sadece keldir. Temiz sayılır.

41 Saçının önü dökülmüşse alnı açılmış demektir. Temiz sayılır.

42 Ama saçı dökülmüş ya da alnı açılmış adamın başında veya alnında kırmızımsı-beyaz yaralar çıkmışsa, adam deri hastalığına yakalanmış demektir.

43 Kâhin adama bakacak. Saçı dökülmüş baş ya da alındaki şişler deri hastalığının yol açtığı yaralar gibi kırmızımsı-beyazsa,

44 adam deri hastalığına yakalanmıştır. Kirlidir. Başındaki yaradan ötürü kâhin kesinlikle onu kirli ilan edecektir.

Hastalığın Kontrolü

Bu bölümde, saç, baş ve çene üzerinde çıkan deri hastalığı ile buyruklardır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

27-37. ayetler: Baş ve çenede yara varsa ve bu yaralar deriye inmişse bu uyuz hastalığıdır ve kirli sayılır. Mikrop üreme sürecindeyken hastalık anlaşılamadığından hızla yayılarak tüm aileye geçer. Kötülük ve ayartma da buna benzer. Bir kişinin günahı pek önemli gözükmez, ama hem ailesi hem de topluluğu bundan etkilenir. Bu nedenle kilise bir imanlının günahını önemsememek yerine, ciddi bir şekilde ilgilenip bu durumu çözüme ulaştırması gerekir. Tüm topluluğa yayılmaması için kilisemde çözülmesi gereken bir sorun var mı?

37-39. ayetler: Hastalığın yayılma tehlikesi kalmadığında hasta temiz sayılır. Dış görünüş olarak uyuza benzese de, deride çıkan siyah kıl, hastanın mikrobu yendiğinin kanıtıdır. Bir kardeş günaha düşer ve kİsa bir süre sonra tövbe ederse, onu günaha karşı galibiyete odaklayarak teşvik etmeliyiz. Günahı yenen kardeşimi teşvik etmek yerine, geçmişindeki hatayı ortaya çıkararak onu incitmeye çalıştım mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

31-37. ayetler: Topluluğunu temiz tutmak için kâhinin hastalıkları dikkatle kontrol altında tutması gibi, kilise önderleri de imanlı sayısından çok, onların ruhsal durumlarını dikkatle incelemelidirler.

35. ayet: Kâhin temiz ilan ettikten sonra kişinin bedeninde uyuz yayılırsa, yarada sarı kıl olup olmamasına bakılmaksızın kirli ilan edilir. Kâhin bazen yanlış görebilir ve hastalık tekrarlanabilir. Bizler de kötülüğün ayartmasından asla kaçamayız. Her gün sözüyle Kendini yansıtan Tanrı’dan uzak kalırsak ruhsal olarak hastalanırız.

Dua: Ya Rab, topluluğun temiz olması için kardeşlerime iyi bakmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı ol.

 
Mujde.org