Çıban ve Yanık Hastalığı

Levililer 13:18-28

18 "Derideki çıban iyileşmiş,

19 ama bir süre sonra çıbanın yerinde beyaz bir şiş, ya da kırmızımsı-beyaz parlak bir leke oluşmuşsa, kâhine göstermeli.

20 Kâhin hastaya bakacak, görünen yara derine inmiş, üzerindeki kıllar ağarmışsa, kişiyi kirli ilan edecektir. Çıbanda baş gösteren bir deri hastalığıdır bu.

21 Ama kâhin hastaya baktığında yarada beyaz kıl yoksa, yara derine inmemiş ve yara solmuşsa, kişiyi yedi gün kapalı bir yerde tutacaktır.

22 Eğer derideki yara yayılıyorsa, kâhin kişiyi kirli ilan edecektir; çünkü kişi hastalığa yakalanmış demektir.

23 Parlak leke geçmemiş ama yayılmamışsa, bu çıban kabuğudur. Kâhin kişiyi temiz ilan edecektir.

24 "Deride ateş yanığı varsa ve et kırmızımsı-beyaz ya da beyaz, parlak bir leke haline gelmişse,

25 kâhin yaraya bakmalı. Parlak lekenin üzerindeki kıllar ağarmış, leke derine inmişse, yanıkta deri hastalığı var demektir. Kâhin kişiyi kirli ilan edecektir, çünkü kişi deri hastalığına yakalanmıştır.

26 Ama parlak lekede kıl ağarması yoksa, leke derine inmemiş ve solmuşsa, kâhin hastayı yedi gün kapalı bir yerde tutacaktır.

27 Yedinci gün kişiye yine bakacak, eğer leke deriye yayılmışsa, onu kirli ilan edecek. Çünkü kişi deri hastalığına yakalanmıştır.

28 Eğer derideki parlak leke geçmemiş, ama yayılmamış ve solmuşsa, yanıktan doğan bir şişliktir. Kâhin kişiyi temiz ilan edecektir. Çünkü yanık yarasının kabuğudur bu.

Çıban ve Yanık Hastalığı

Bugünkü metinde çıban ve yanık nedeniyle oluşan deri hastalığını inceleme yöntemleri açıklanmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Deri hastalığını sıradan bir çıbandan ve yanıktan ayırt etmek için çeşitli yöntemler vardır. Bizim için temizle kirliyi ayırt etmemizi sağlayan tek standart Tanrı sözüdür. Yalnızca ahlâksal standartlara ağırlık vermenin hümanizmden farkı yoktur. ‘Doğruluk sözüyle iyi ve kötüyü ayırt etmek, yetkinliğe doğru ilerlemektir’ (ıbraniler 5:13-6:2). Ne kadar iyi ne-denlerle doğruluğun peşinde koşulursa koşulsun, Rab’bin isteği de­ğilse ve O’nu hoşnut edecek nedenler yoksa, amaç kirlenebilir (Matta 7:22, 23). Hastalığımın nedeni basit bir çıban mı, yoksa kirlenmeme yol açan bir deri hastalığı mı?

23, 28. ayetler: Derideki parlak lekenin olduğu yerde beyaz kıl yoksa, hasta temiz sayılırdı. Büyük bir ihtimalle deri hastalığına yakalandığını düşünen kişinin temiz olduğu haberini alması, onun için sözle ifade edilemeyecek bir sevinç olmalıydı. Bu, Tanrı’nın kişiyi sevindiren, duygulandıran bir lütfudur! Topluluğumuzla birlikte olmamızı sağlayan bu lütufla övünmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19, 24. ayetler: Başlangıçta küçücük bir nokta olan hastalık bir süre sonra deriye yayılmaya başlar. Bu yüzden ne kadar küçük olursa olsun garip bir leke gördüklerinde halkın hemen kâhine göstermeleri gerekiyordu. Aynı şekilde günahın da yayılma özelliği vardır. Önemli görmediğimizi hataları göz ardı etmemeliyiz. Çünkü bunlar bir süre sonra günahı besleyecek unsurlar haline geleceklerdir. Topluluğumuzda da küçük de olsa bir leke var mı? Onu nasıl yok etmeliyiz?

21, 26. ayetler: Kâhin hastaya baktığında az da olsa kuşkulanılması gereken bir leke bulursa hastayı yedi gün kapalı bir yerde tutacaktı.

Dua: Tanrım, önemli saymadığım hataları bile göz ardı etmeyeceğim.

 
Mujde.org