Deri Hastalıklarıyla Kirlenmek

Levililer 13:1-17

Deri Hastalıkları Yasası

1 RAB Musa'ya ve Kâhin Harun'a şöyle dedi:

2 "Bedeninde deri hastalığına dönüşebilecek şiş, kabuk ya da parlak leke bulunan kişi Harun'a, ya da Harun'un kâhin oğullarından birine götürülecek.

3 Kâhin derideki yaraya bakacak, yarada kıl ağarması varsa ve yara derine inmişse, kişi deri hastalığına yakalanmış demektir. Hastaya bakan kâhin onu kirli ilan edecektir.

4 Derideki parlak leke beyazsa, derine inmemişse, üzerindeki kıllar ağarmamışsa, kâhin hastayı yedi gün kapalı bir yerde tutacak.

5 Yedinci gün yaraya bakacak; yara ilerlememiş, deri yüzeyine yayılmamışsa, hastayı yedi gün daha kapalı bir yerde tutacak.

6 Yedinci gün hastaya bir daha bakacak; yara solmuş, deri yüzeyine yayılmamışsa, hastayı temiz ilan edecek. Yara yalnızca kabuktur. Hasta giysilerini yıkayıp temiz sayılacaktır.

7 Ancak temiz sayılmak için kâhine muayene olduktan sonra derisindeki kabuk yayılırsa, yine kâhine görünmelidir.

8 Kâhin kişiye bakacak, derisindeki kabuk yayılmışsa onu kirli ilan edecek. Kişi deri hastalığına yakalanmış demektir.

9 "Deri hastalığına yakalanan kişi kâhine götürülecek.

10 Kâhin ona bakacak. Derideki şiş beyazlaşmış, üzerindeki kıllar ağarmışsa, şişkin yarada kızıl et görünüyorsa,

11 bu müzmin bir deri hastalığıdır. Kâhin kişiyi kirli ilan edecek, ama kapalı yerde tutmayacaktır. Çünkü kişi zaten kirlenmiştir.

12 "Eğer deri hastalığı yayılıp kâhinin görebildiği kadarıyla tepeden tırnağa hastanın bütün bedenini kaplamışsa,

13 kâhin hastaya bakacak ve bedenini hastalık saran kişiyi temiz ilan edecektir. Yaralar beyazlaşmış ve temizdir.

14 Ama kızıl et görülüyorsa, kişi kirli sayılacaktır.

15 Kâhin kızıl et görürse, kişiyi kirli ilan edecektir. Kızıl et kirlidir, deri hastalığıdır.

16 Eğer kızıl et iyileşir, beyazlaşırsa, hasta yine kâhine görünmelidir.

17 Kâhin hastaya bakacak, yara beyazlaşmışsa, yarayı temiz ilan edecek. Kişi temiz sayılacak.

Deri Hastalıklarıyla Kirlenmek

13 ve 14. bölümlerde söz edilen deri hastalığı kesinlikle günümüzdeki Hansen hasta­lığı değildir. Çok geniş şekilde yaygın olan sıra dışı bir deri hastalığını ifade eder. ‘Kızıl et’, deri hastalığının ilerlemesiyle derideki yaranın açılıp etin açığa çıkmasıyla meydana gelir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Kâhin deri hastalığına yakalananın yarasına bakarak onun kirli olup olmadığını inceler. Eski Antlaşma’da Tanrı cüzam hastalığını yargı olarak kullanmıştı, ama iyileşmeleri için tövbe ve itirafı ön şart koymadığına göre, kesin olarak günah sonucu bu hastalığa yakalanıldığı söylenemez. Deri hastası, kusurlu durumu yüzünden Tanrı’nın kutsallığı karşısında duramayacağı için topluluktan ayrılmak zorundaydı. Ama iyileşme umudu her zaman vardı. Benzer uygulamaları sürekli yaptığımız halde, içimizde hâlâ kirli bir şey olup olmadığını inceleyelim. Tanrı, topluluğumuzu kirleten unsurları gösterdiğinde, bu durumu hemen çözümlemeye çalışalım.

1-8. ayetler: Kâhinin yanlış bir karar vermemesi için çok dikkatli olması gerekiyordu. Deri hastalığının belirtisi görülüyorsa, yedi gün bekleyerek tekrar incelemeli, yedi gün daha bekledikten sonra da hastalığın ilerleme durumunu kontrol ederek kesin bir yargıya varmalıydı. Bu karar dikkatle verilmeliydi, çünkü karar kesinleştiğinde kişi topluluktan ayrılacak ve tapınağa giremeyecekti. Bu davranış hem topluluğu korumak amacını taşıyor hem de hastaya yargıyla değil, sevgiyle ve merhamet dolu bir yürekle yaklaşılması gerektiğini gösteriyordu. Başkalarını dikkatsizce ve aceleyle yargılamıyor muyum? Onlara Tanrı’nın merhametiyle yaklaşıyor muyum?

2. ayet: Deri hastalığından kuşkulanıldığında hemen kâhine görünmek gerekiyordu. Yaptığım işin doğruluğundan şüphe duyuyor muyum? ış, televizyon, içki gibi bağımlılıklarım var mı? Bunları Rab’bin sözüyle açığa çıkaralım. Önderimin yardımına ihtiyacım var mı?

12, 13, 16, 17. ayetler: Hastalık bütün vücuda yayılmışsa ve kızıl et beyazlaşmışsa bunun sıradan bir deri hastalığı olduğu vurgulanmaktadır. ıçimdeki kirliliği görüp itiraf ettikten sonra, durumum nasıl görünüyor? ‘Temiz’ olduğumu düşünüyor muyum?

Dua: Rabbim, yüreğimin derinliğinde birçok sorun taşıyorum, beni bunlardan kurtar!

 
Mujde.org