Doğum Yapan Kadının Paklanması

Levililer 12:1-8

Doğum Yapan Kadının Paklanması

1 RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "ısrail halkına de ki: Bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa, âdet gördüğü günlerde olduğu gibi yedi gün kirli sayılacaktır.

3 Çocuk sekizinci gün sünnet edilmeli.

4 Kadın kanamasından paklanmak için otuz üç gün bekleyecek. Pak sayılması için geçmesi gereken bu günler doluncaya dek kutsal bir şeye dokunmayacak, tapınağa girmeyecek.

5 Ancak, kız çocuk doğurursa, âdet gördüğü günler gibi iki hafta kirli sayılacaktır. Kanamasından paklanmak için altmış altı gün bekleyecektir.

6 "Erkek ya da kız çocuk doğuran kadının temiz sayılması için geçmesi gereken günler dolunca, yakmalık sunu olarak bir yaşında bir kuzu, günah sunusu olarak bir güvercin ya da bir kumru getirip Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde kâhine verecektir.

7 Kâhin bunu RAB'bin huzurunda sunacak ve kadını arıtacak. Böylece kadın kanamasından temizlenmiş sayılacak. Erkek ya da kız doğuran kadınla ilgili yasa budur.

8 "Eğer kadının kuzu alacak gücü yoksa, biri yakmalık sunu, öbürü günah sunusu olmak üzere, iki kumru ya da iki güvercin getirecek. Kâhin kadını arıtacak ve kadın temiz sayılacaktır."

Doğum Yapan Kadının Temizlenmesi

Doğum yapan kadının yerine getirmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Temizlenme süresi olarak, çocuk erkekse kırk gün, kızsa seksen günlük bir süre belirlenmiştir. Kadın, bu sürenin bitiminde yakmalık sunu ve günah sunusu sunarak temiz kılınmış olurdu.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-5. ayetler: Kadının doğurduğu çocuk erkekse, anne yedi gün kirli sayılır ve otuz üç gün geçtikten sonra temizlenirdi. Eğer çocuk kız ise on dört gün kirli sayılır, altmış altı gün geçince temizlenirdi. Kız doğduğunda temizlenme süresinin neden iki kat arttığı açıklanmamaktadır. Erkek çocuğun gü-nah sunusunun kız çocuğunkinden iki kat fazla olması (Levililer 27:2-8), ileride yükleneceği sorumlulukların farklılığından kaynaklanabilir. Ayrıca, Rab’bin uygun gördüğü temizlenme süreci, kadının bedeninin doğumdan sonra yeterince iyileşmesini sağlamak içindir.

2-4. ayetler: Tanrı’nın, ‘Verimli olun ve çoğalın’ diyen buyruğuna göre, doğum olayı kutsanmıştır. Çocuk Tanrı’nın mirası ve armağanıdır (Mez. 127:3). Doğum yapan kadın Tanrı’nın gözünde ürün vermiştir. (Mez. 128:3) Bu nedenle kadını kirleten şey doğum yapmak veya doğurduğu çocuk değil, doğum sırasındaki kanamadır. Kan dökülmeden bağışlanma gerçekleşmediği gibi, yanlış kullanıldığında da kirlenmenin en güçlü nedeni sayılır. Aynı şekilde, Tanrı’nın bize emanet ettiği para, cinsiyet, teknik ve dil de yanlış kullanıldığında kirlenme nedeni olur.

3. ayet: Tanrı, halkını bereketleyerek vaat ettiği toprakla ilgili iradesini açıkladı ve karşılığında halkın imanını göstermesi için sünnet olmalarını buyurdu. Tanrı’nın egemenlik vaadine güvenerek, dünyanın kirinden ve kötülüğünden uzaklaşarak yaşamımızı yeniden bina etmemiz gerekir.

6-8. ayetler: Paklanma sürecinin bitiminde doğum yapan kadının kuzuyla yakmalık sunuyu sunması ile paklanma sağladı. Bu paklanmaya verdiği önem, fakir olan kadın için, kuzu yerine güvercin sunusu isteğinde açığa çıkmaktadır.

Dua: Tanrım, kurtarışınla paklanmış halk oluşturduğun için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org