Kirlenmeyin

Levililer 11:39-47

39 "Eti yenen hayvanlardan biri ölürse, leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır.

40 Hayvanın leşinden yiyen giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Leşi taşıyan da giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.

41 "Bütün küçük kara hayvanları iğrençtir. Yenmeyecektir.

42 ıster karnı üzerinde sürünen, ister dört ayaklı ya da çok ayaklı canlılar olsun, bunların hiçbirini yemeyeceksiniz. Çünkü bunlar iğrençtir.

43 Bunların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin, iğrenç duruma sokmayın, kirli duruma düşmeyin.

44 Tanrınız RAB benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin.

45 Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran RAB benim. Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.

46-47 "Kirli olanı temizden, eti yeneni eti yenmeyenden ayırt edebilmeniz için hayvanlar, kuşlar, suda küme halinde yaşayan bütün canlılar ve küçük kara hayvanlarıyla ilgili yasa budur."

Kirlenmeyin

Kutsal Tanrı'nın halkının en önemli özelliği kutsallıktır. Bu nedenle, Rab Kendi halkına kutsal kalmalarını buyurmuştur.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

43-45. ayetler: Kutsal olan Tanrı, ısrail halkını Mısır'dan neden kurtardığını tekrar hatırlatır. Kendi halkı olmaları için ısrail'in de dünya standardından ayrılması gerekiyordu. Tanrı ısrail'i Mısır'dan çıkararak pak olanı kirliden ayırdı. ısrail'in bu buyrukları yerine getirip, onları Mısır'dan kurtaran Tanrı'nın lütfunu ve amacını anımsaması gerekiyordu. İsa çarmıhtaki ölümüyle ruhsal açıdan pak olmayan bizlere merhamet göstererek, Tanrı'nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olmamızı sağlayarak O'nunla barıştırdı (Koloseliler 1:22). Bu çok büyük bir lütuftur! ısrail halkı gibi ben de bu dünyanın kötülüğünden kendimi ayırdım mı? Ben de beni çağıran Tanrı gibi, tüm davranışlarımda kutsal mıyım? (1Pe.1:15) ‘Sessiz Zaman' aracılığıyla Tanrı'nın beni kurtarma amacını her gün hatırlamam gerekir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

43-45. ayetler: Yenilmesi yasaklanan hayvanın leşine dokunan kişi akşama kadar kirli sayılacaktı. Bu ayetler Rabbimiz'in günahtan ne kadar nefret ettiğini göstermektedir. Tanrı'nın benim için verdikleri, kötü tutkularımla kirlenebilir. Tanrı'yla ilişkimiz doğru olmadığında hobi olarak düşündüğümüz ve yaptığımız her şey kirlenecektir. Topluluğuma karşı temiz miyim, yoksa onları kirleten biri miyim? Tanrı gibi, ben de günahtan nefret ediyor muyum?

Dua: Rabbim, yüreğimi kirleten ...................................dan ayrılmama yardım et!
 
Mujde.org