Bizi Kirleten şey

Levililer 11:24-38

24 "Sizi kirletecek şeyler şunlardır: Aşağıdaki hayvanların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır;

25 kim aşağıdaki hayvanların leşini taşırsa giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.

26 Çatal tırnaklı ama tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen her hayvan sizin için kirlidir. Bunlara dokunan da kirlenmiş sayılır.

27 Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürüyenler sizin için kirlidir. Bunların leşine dokunanlar akşama kadar kirli sayılacaktır.

28 Bunların leşini taşıyanlar giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çünkü bu hayvanlar sizin için kirlidir.

29-30 "Küçük kara hayvanları içinde sizin için kirli sayılanlar şunlardır: Gelincik, fare, bütün kertenkele türleri, bukalemun.

31 Sizin için kirli sayılan küçük kara hayvanları bunlardır. Bunların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır.

32 Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. ıster tahta kap, ister giysi, ister deri, ister çul olsun suya konmalıdır. Akşama kadar kirli sayılacak ve akşam temizlenmiş olacaktır.

33 Bunlardan biri bir toprak kabın içine düşerse, kabın içindekiler kirli sayılacaktır. Toprak kap kırılmalıdır.

34 Toprak kaptaki sulu yiyecek ve her içecek kirli sayılacaktır.

35 Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. Üzerine düştüğü ister fırın olsun, ister ocak, parçalanmalıdır. Çünkü onlar kirlidir ve sizin için kirli sayılacaktır.

36 Ancak kaynak ya da su sarnıcı temiz sayılacaktır; ama bunların leşine dokunan kirli sayılacaktır.

37 Eğer bu hayvanlardan birinin leşi ekin tohumunun üzerine düşerse, o tohum temiz sayılacaktır.

38 Ama suya konmuş tohumun içine düşerse, tohum sizin için kirlidir.

Bizi Kirleten şey

Kirli sayılan hayvanların leşine dokunan kişi kirlenir. Bu leşin günlük eşyalara değmesi halinde bu eşyaların da yıkanması veya parçalanarak temizlenmesi buyrulmuştur.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Leşe dokunan kirlenir. Ölüm, itaatsizliği gösteren lanet olduğundan, bu kuralla ölümün kutsallaştırılmaması için önlem alır. Hastalıkla sakatlık nasıl ki kirli ve sağlam olmayan bir canın simgesi ise, aynı şekilde ölüm de insanı etkileyen en güçlü düzensizliğin simgesidir. Bu, yaşam vaadini veren Tanrı'ya karşı gelerek, O'nun yaratış amacını tamamen yok etmektir. Bu nedenle Tanrı, leşe dokunmanın bile kirlenmeye yol açtığını söylüyor. Ama biz ölüme yol açan ‘günahtan özgür kılınıp, Tanrı'nın kulları olduğumuza göre armağanımız... Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır' (Romalılar 6:20-23). Ama bizi ölüme götürmeye çalışan şeytan'ın ayartma­ları devam edecektir. Kendimizin ve çocuklarımızın ruhlarını yok edecek şeylere yaklaşarak mı ya-şıyoruz?

32-35. ayetler: Günlük eşyalar tahta kap, giysi, deri ve çuldur. Bu yalnızca sağlık açısından alınan bir tedbirdir. Ama ayrıca yaşamın bütün alanlarında Tanrı'nın önünde pak olmaya dikkat etmemiz için verilmiş bir öğüt olarak da algılanabilir. Fazlasıyla lüks giysiler ve eşyalar almaktan hoşnut muyum? Maddi şeylerin peşinde koşmak ruhsal ölümün belirtisidir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

28, 32, 33, 35. ayetler: Leşe değerek kirlenen giysi yıkanmalı, deri ve çul suya konulmalı, fırın ve ocak parçalanmalıydı. Yanlış yaptığımızda Tanrı yanlışımızı düzeltebileceğimiz yolu bize gösterir. Açgözlülüğüm yüzünden kirli bir işe katıldım mı? Vazgeçmem gereken bir alışkanlığım var mı? Sadık ve doğru olan Rab'be itirafta bulunup tövbe edelim. Menfaat peşinde koşmaktan vazgeçelim, üzdüğümüz kişilerden özür dileyelim. O zaman ölümün karanlık gücünden özgür oluruz.

Dua: Tanrım, beni ruhsal ölüme götürmeye çalışan şeytan'ın ayartmasından koru.

 
Mujde.org