Görevi Doğru Bir şekilde Yerine Getirmek

Levililer 10:1-20

Nadav'la Avihu'nun Ölümü

1 Harun'un oğulları Nadav'la Avihu buhurdanlarını alıp içlerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. RAB'bin buyruklarına aykırı bir ateş sundular.

2 RAB bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. RAB'bin huzurunda öldüler.

3 Musa Harun'a şöyle dedi: "RAB demişti ki:

'Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak

Ve halkın tümü beni yüceltecek.'"

Harun hiçbir şey söylemedi.

4 Musa Harun'un amcası Uzziel'in oğullarını, Mişael'le Elsafan'ı çağırdı, "Gelin, kardeşlerinizi kutsal çadırın önünden kaldırıp ordugahın dışına çıkarın" dedi.

5 Geldiler ve Musa'nın buyurduğu gibi cesetleri üzerlerindeki gömlekleriyle ordugahın dışına çıkardılar.

6 Sonra Musa Harun'la oğulları Elazar'la ıtamar'a, "Saçlarınızı dağıtmayın, üstünüzü başınızı yırtmayın" dedi, "Yoksa ölürsünüz ve RAB bütün topluluğa öfkelenir. Ama kardeşleriniz, bütün ısrail halkı RAB'bin ateşle yok ettiği bu insanlar için yas tutsun.

7 Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünden ayrılmayın, yoksa ölürsünüz. Çünkü RAB'bin mesh yağıyla kutsandınız." Harun'la oğulları Musa'nın dediğine uydular.

8 RAB Harun'a şöyle dedi:

9 "Sen ve oğulların Buluşma Çadırı'na şarap ya da herhangi bir içki içip girmeyin, yoksa ölürsünüz. Kuşaklar boyunca bir kural olsun bu.

10 Kutsalla bayağı olanı, kirliyle temizi birbirinden ayırt etmelisiniz.

11 RAB'bin Musa aracılığıyla ısrail halkına bildirdiği bütün kuralları onlara öğretmelisiniz."

12 Musa Harun'a ve sağ kalan oğulları Elazar'la ıtamar'a şöyle dedi: "RAB için yakılan sunulardan artan tahıl sunusunu alın, mayasız ekmek yapıp sunağın yanında yiyin. Çünkü çok kutsaldır.

13 Onu kutsal bir yerde yemelisiniz. Çünkü RAB için yakılan sunulardan senin ve oğullarının payıdır bu. Bana böyle buyruk verildi.

14-15 Sallamalık döşle bağış olarak sunulan budu ise oğulların ve kızlarınla birlikte temiz bir yerde yemelisin. Çünkü bunlar ısrail halkının sunduğu esenlik sunularından senin ve çocuklarının payı olarak ayrıldı. Bağış olarak sunulan butla sallamalık döşü yakılan yağlarla birlikte getirip RAB'bin önünde sallamalık sunu olarak sunacaklar. RAB'bin buyruğu uyarınca bunlar sonsuza dek senin ve çocuklarının payı olacak."

16-17 Musa günah sunusu olarak sunulacak tekeyi soruşturdu, yakılmış olduğunu öğrenince, Harun'un sağ kalan oğulları Elazar'la ıtamar'a çok öfkelendi, "Neden günah sunusunu kutsal yerde yemediniz?" diye sordu, "O çok kutsaldır. Topluluğun suçunu üstlenmesi ve günahlarını bağışlatmanız için RAB onu size vermişti.

18 Tekenin kanı kutsal çadıra getirilmemiş. Buyurduğum gibi tekeyi kesinlikle kutsal yerde yemeniz gerekirdi."

19 Harun, "Halk bugün RAB'be günah sunusu ve yakmalık sunu sundu" diye yanıtladı, "Benim başıma ise bunlar geldi. Günah sunusunu bugün yemiş olsaydım, RAB bundan hoşnut olur muydu?"

20 Musa yanıtı uygun buldu.

Görevi Doğru Bir şekilde Yerine Getirmek

Kâhinliği küçümseyen Harun'un oğulları Nadav ve Avihu yargılanıp öldüler, ama Tanrı kâhinlere verdiği ayrıcalığı geri almadı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Rab, Kendi buyruğuna aykırı hareket ederek, başka bir ateş su­nan Harun'un iki oğlunu öldürür. ‘Rab'bin buyruğuna göre' davranıldığında sağlanan bereketin simgesi olarak ‘Tanrı'nın ateşi' iner (9:24). Ama bu kez gönderdiği ateş yargı anlamındaydı. Yapılan iş Tanrı için olsa bile, Tanrı'nın isteği ve kurallarıyla yapılmazsa O'nu önemsemeyen bir davranış ortaya çıkar. Sonuç iyi olursa Tanrı zaten ‘yüceltilir' diye düşünerek, doğru olmayan bir yönteme başvurabilir miyiz?

3. ayet: Tanrı'nın kutsallığı ve yüceliği aracılığımla ortaya çıkıyor mu?

4-7. ayetler: Harun'un oğullarına, kardeşlerinin cesetlerine dokunmalarına ve yas tutmalarına izin verilmedi. Musa bu şekilde onları kirli sayılan bir şeye dokundurtmayarak kutsallıklarını korumuş ve insanların önünde Tanrı'nın kâhinleri olduklarını göstermek istemişti. İsa Mesih de öğrencilerine, Rab'bin öğrencisi olmanın aile ilişkileiyle bağlantılı olamayacağını anlatmıştı (Luka 14:26, 27). Bana verilen göreve sadık mıyım?

 Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-11. ayetler: Kâhinin sorumluluğu, Tanrı'nın sözünün kendinde görülmesi için, anladığının doğru olup olmadığını ayırt etmek ve bunu halka öğreterek onları kutsallıkta yaşamaya yönlendirmektir. Onlar için içki yasağı getirilmesinin nedeni, doğruyla yanlışı ayırt edebilmeleri ya da Nadav'la Avihu gibi sarhoş olarak hata yapmalarını engellenmekti. Yüreğimi aldatmaya çalışan bir şey var mı?

16-20. ayetler: Musa Harun'u, günah sunusunu yemeden yaktığı için suçladı. Harun ise, oğullarının yaptığı yanlıştan dolayı bu ayrıcalığı kullanmadığını açıklayınca, Musa Harun'un davranışının nedenini anladı. Olup bitenleri iyice araştırmadan alelacele çıkardığım sonuca göre hemen yargılamada bulunmuyor muyum? Harun gibi dürüstlükle tövbe ediyor muyum?

Dua: Tanrım, emanet ettiğin işi sadakatle yerine getirmem için bana doğruyu ayırt etme bilgeliği ver.

 
Mujde.org