Harun'un ılk Görevi

Levililer 9:1-11

Kâhinler Görevlerine Başlıyor

1 Sekizinci gün Musa Harun'la oğullarını ve ısrail ileri gelenlerini çağırdı.

2 Harun'a, "Kendin için günah sunusu olarak kusursuz bir erkek buzağı, yakmalık sunu olarak da kusursuz bir koç al, RAB'be sun" dedi,

3 "Sonra ısrail halkına de ki: Günah sunusu olarak bir teke, yakmalık sunu olarak da bir yaşında kusursuz bir buzağı ile bir kuzu alın.

4 RAB'bin huzurunda esenlik sunusu olarak kurban edilmek üzere bir sığır ve bir koçla birlikte zeytinyağıyla yoğrulmuş tahıl sunusu getirin. Çünkü RAB bugün size görünecektir."

5 Musa'nın buyurdukları Buluşma Çadırı'nın önüne getirildi. Herkes yaklaşıp RAB'bin huzurunda toplandı.

6 Musa, "RAB şunları yapmanızı buyuruyor, o zaman RAB'bin yüceliği size görünecektir" dedi.

7 Sonra Harun'a, "Sunağa git, günah ve yakmalık sununu sun" dedi, "Hem kendinin, hem de halkın günahlarını bağışlat. RAB'bin buyurduğu gibi halkın sunusunu sun, günahlarını bağışlat."

8 Böylece Harun sunağa gidip kendisi için günah sunusu olarak sunulacak buzağıyı kesti.

9 Oğulları buzağının kanını ona getirdiler. Harun parmağını kana batırıp sunağın boynuzlarına sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü.

10 RAB'bin Musa'ya verdiği buyruğa uygun olarak günah sunusunun yağını, böbreklerini, karaciğerinin perdesini sunakta yaktı.

11 Etiyle derisini ise ordugahın dışında yaktı.

Harun'un ılk Görevi

Kâhin olarak atanan Harun ve oğulları kendileri ve halk için bağışlama kurbanı sunarlar.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Harun'la oğulları, ‘Yedi gün boyunca Buluşma Çadırı'ndan dışarı çıkmadan her gün aynı işi tekrarlayacaksın' diye verilen Tanrı buyruğunu yerine getirirler. Tanrı, onların asıl görevlerini yerine getirmelerine bundan sonra izin veriyor. İsa Mesih denenip acı çektiği için bizim zayıflıklarımızı bilen başkâhinimizdir (ıbraniler 2:18; 5:8,9). Rab'bin sözünü derin düşünerek, itaat konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmayan birini önder olarak atamamaya dikkat edelim. Rab'bin sözüne göre, her şeye rağmen itaat etmeye hazır mıyım?

4, 5. ayetler: Rab, sözünü dinleyene yüceliğini göstereceğini vaat etti. O dönemde kurban sunusu olmadan Tanrı görünmediği gibi, bugün de Mesih aracılığıyla olan kurtuluş lütfu olmadan Tanrı'nın önüne çıkamayız. Tanrı'ya itaat içinde sürdürdüğüm yaşamımla O'nun lütfuna duyduğum minnettarlığı gösteriyor muyum?

7. ayet: Musa Harun'a Rab'bin buyruklarını ileterek, önce kendi günah ve yakmalık sunularını sunmasını buyurdu. Sonuçta Harun'da zayıf ve günahkârdı (ıbrani­ler 7:27, 28). Ama İsa Mesih, ‘Kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılarak, göklerden daha yücelere çıkarılmış' Olan'dır (ıbraniler 7:26). Kâhinler günü geldiğinde ölürler. Ancak İsa Mesih sonsuza dek diridir ve Tanrı'yla bizim aramızda aracı olarak Kendisine yönelenlerin tümünü kurtaracak güçtedir (ıbraniler 7:25).

9. ayet: Musa Harun'a parmağını kana batırarak sunağın boynuzlarına sürmesini, artan kanı ise sunağın dibine dökmesini buyurdu. Kurban sunusunun uygulama aşamalarında günah nedeniyle kirlenmesini istemiyordu. Rab'be doğru bir biçimde tapınıyor muyum? Hizmetim sırasında hatalı davranışlarım oluyor mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8. ayet: Tanrı'nın önünde önce kendimi inceleyip, sonra imanlıların önünde duran bir önder miyim? Yalnızca insanlar tarafından takdir edilen, ama Tanrı tarafından onaylanmayan biri miyim?

Dua: Tanrım, diğer insanlara senin sözünü öğreterek onları teşvik etmeden önce, kendimi inceleyeceğim.

 
Mujde.org