Kâhinlerin Atanması (1)

Levililer 8:1-21

Harun'la Oğullarının Kâhin Atanması

(M. Çık. 29:1-37)

1 RAB Musa'ya şöyle dedi:

2-3 "Harun'la oğullarını, kâhin giysilerini, mesh yağını, günah sunusu olarak sunulacak boğayı, iki koçu ve mayasız ekmek sepetini Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getir. Bütün topluluğu da oraya çağır."

4 Musa RAB'bin buyruğunu yerine getirdi. Herkes Buluşma Çadırı'nın önünde toplandı.

5 Musa topluluğa, "şimdi RAB'bin buyruğunu yerine getireceğim" dedi.

6 Harun'la oğullarını öne çıkarıp yıkadı.

7 Harun'a gömleği giydirdi, beline kuşağı bağladı, üzerine kaftanı, onun üzerine de efodu giydirdi. Ustaca dokunmuş şeridiyle efodu bağladı.

8 Üzerine göğüslüğü taktı, göğüslüğün içine Urim ile Tummim'i koydu.

9 Başına sarığı sardı, ön kısmına kutsal tacı, altın levhayı koydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.

10 Sonra mesh yağını aldı, Tanrı'nın Konutu'nu ve içindeki her şeyi meshederek kutsal kıldı.

11 Yağı yedi kez sunağın üzerine serpti; sunağı, sunağın bütün aletlerini, kazanı ve ayaklıklarını kutsal kılmak için meshetti.

12 Harun'u kutsal kılmak için başına yağ dökerek meshetti.

13 Harun'un oğullarını öne çıkardı, onlara gömlek giydirdi, bellerine kuşak bağladı, başlarına başlık koydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.

14 Sonra günah sunusu olarak sunulacak boğayı getirdi. Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koydular.

15 Musa boğayı kesti. Sunağı günahtan pak kılmak için kanını parmağıyla sunağın boynuzlarına çepeçevre sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü. Böylece sunağı günahtan arındırmak için kutsal kılmış oldu.

16 Musa hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde yaktı.

17 Boğanın geri kalan kısmını da - derisini, etini, gübresini - ordugahın dışında yaktı. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.

18 Sonra yakmalık sunu olarak sunulacak koçu getirdi. Harun'la oğulları ellerini koçun başına koydular.

19 Musa koçu kesti, kanını sunağın her yanına döktü.

20 Koçu parçalara ayırıp parçaları, başını ve iç yağını yaktı.

21 Bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıkadı ve koçun tümünü sunağın üzerinde yaktı. Bu bir yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokuydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.

Kâhinlerin Atanması (1)

Mısır’dan Çıkış 29:1-31’de söz edilen kâhinlerin atanmasının bu bölümde gerçekleştiği görülmektedir. Daha önce açıklanan kurban kurallarının ardından, bu metinde de o kuralları yerine getirecek olan kâhinlerin atanma kuralları açıklanmakta­dır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-4. ayetler: Musa Rab’bin verdiği buyrukla, topluluğu Buluşma Çadırı’nın giriş bölümüne getirterek Harun’la oğullarını kâhin olarak atadı. Kurban sistemiyle Kendi halkını kutsal kılmak için, ımmanuel olan Tanrı’nın isteğini yansıtacak kâhinleri aracılık yapmaları için atadı. Bu kişiler Melkisedek düzenine göre sonsuza dek Başkâhinimiz olan İsa Mesih’in gölgesidir (ıbr.7-8. Bölüm).

5-9. ayetler: Kâhinlik giysisi Harun’un görevinin görkemini ve kutsallığını göstermektedir. Beyaz mintan erdemi, mavi kaftan kâhinlik görevinin gökten (Tanrı’dan) kaynaklandığını, on iki oymağın isimlerinin yazılı olduğu göğüslük, kâhinin aracılık yaptığı Tanrı halkının ne kadar değerli olduğunu, Urim ile Tummim ise kâhinin Tanrı’nın isteğini halka iletme görevini yaptığını gösteriyor. Biz de Mesih’in doğruluk giysisini giyenler olarak Kral’ın kâhinleriyiz.

6, 14-21. ayetler: Musa öncelikle kâhinler için yıkanma töreni düzenler ve sunuları bundan sonra sunmalarını ister. Tanrı’nın önünde temiz ve tam olup olmadığımızı anlamak için yaptığımız işlere bakmalıyız.

10-12. ayetler: Musa Harun’u kutsal kılmak için başına yağ dökerek meshetti. Bu olay ‘Rab için ayrılmayı’ ve gücü sağlayacak olan Kutsal Ruh’un işini simgelemektedir (1Yu. 2:27). Bizler de Kutsal Ruh’la kutsal kılınan Rab’bin hizmetkârlarıyız. ınsanlara mı, yoksa Kutsal Ruh’a mı dayanarak çalışıyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Musa’nın kâhinleri atarken bunu topluluğa izletmesi, Tanrı’nın atadığı yetkililere itaat etmelerini sağlamak istemesi nedeniyledir. Önderleri atarken Tanrı’nın yönlendirişine göre hareket ediyor muyuz? Rab’bin işine kişisel bir kararla atanmak istemedim mi?

1, 4, 5, 9, 13, 17, 20. ayetler: Musa, Tanrı’nın buyurduğu gibi Harun’la oğullarını kâhin olarak atadı. Tanrı, egemenliğindeki hizmetkârları Kendisi atar (ıbraniler 5:4). Kilisemizde Rab’bin işçileri nasıl atanıyor? Önderler, dünyasal standartlara göre atanamaz.

Dua: Rab, günahımı bağışlayıp sana hizmet etme fırsatını verdiğin için şükrediyorum.

 
Mujde.org