Esenlik Kurbanının Kuralı

Levililer 7:28-38

Kâhinlerin Payı

28 RAB Musa'ya şöyle dedi:

29 "ısrail halkına de ki: RAB'be esenlik sunusu sunmak isteyen biri, esenlik sunusunun bir parçasını RAB'be sunmalı.

30 RAB için yakılan sunusunu kendi eliyle getirmeli. Hayvanın yağını döşüyle birlikte getirecek ve döş RAB'bin huzurunda sallamalık bir sunu olarak sallanacak.

31 Kâhin yağı sunağın üzerinde yakacak, ama döş Harun'la oğullarının olacak.

32 Esenlik sunularınızın sağ budunu bağış olarak kâhine vereceksiniz.

33 Harunoğulları arasında esenlik sunusunun kanını ve yağını kim sunuyorsa, sağ but onun payı olacak.

34 ısrail halkının sunduğu esenlik sunularından sallamalık döşü ve bağış olarak sunulan budu aldım. ısrail halkının payı olarak bunları sonsuza dek Kâhin Harun'la oğullarına verdim."

35 Harun'la oğulları kâhin atandıkları gün RAB için yakılan sunulardan paylarına bu düştü.

36 RAB onları meshettiği gün ısrail halkına buyruk vermişti. Adağın bu parçaları gelecek kuşaklar boyunca onların payı olacaktı.

37 Yakmalık, tahıl, suç, günah, atanma, esenlik sunularının yasası budur.

38 RAB, bu buyruğu çölde, Sina Dağı'nda ısrail halkından kendisine sunu sunmalarını istediği gün Musa'ya vermişti.

Esenlik Kurbanının Kuralı

Kurbanı sunan kişi esenlik sunusunu başkasıyla da paylaştığı için, Tanrı’ya ve kâhin’e vermesi gereken miktar ayrıca belirlenmiştir. Kurbanın döşünün sallama sunusu, sağ budunun ise Rab’bin önünde bağış olarak sunulması gerekmektedir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

30-34. ayetler: RAB için yakılan esenlik sunusunun sahibi, sunuyu kendi eliyle getirmeli, yağını, döşünü, sağ budunu sallama sunusu ve bağış ola­rak vermeliydi. Yağ Tanrı’ya ait olduğu için O’na sunulmalıydı. Döş ve sağ but kurbanın en değerli parçalarıdır. Kâhin kurbanın döşünü kendi göğüs hizasında öne arkaya sallamakla sevgi ve saygısını ifade eder. Gücü simgeleyen sağ but ise, içtenlikle Rab’be adanmayı gösterir. Burada vurgulanmak istenen, sunan kişinin yüreğidir. Sevgi ve şükür duyguları olmadan zorunlu bir bağış ve kuru bir tapınma Rab’bi üzer. Tanrı,yaşamımdaki sıralamada öncelik sahibi mi? En değerli saatlerimi Rab’be ayırıyor muyum?

31-36. ayetler: Kurbanın döşü ve sağ budu kâhinlere pay olarak verilmişti. Tanrı’yı kendi payı olarak görüp, O’na güvenerek hizmet edenin günlük ihtiyaçlarını Rab bizleri kullanarak karşılıyor. Kilise dışında uzaktakilerle yeteri kadar ilgileniyor muyum?

37, 38. ayetler: Bu ayette sunuyla ilgili kurallar tanımlanmaktadır. Çeşitli kurbanların ne anlama geldiğini gördük. Bu kurbanların sunulmasını buyuran Tanrı’nın yüreği bu ayetlerde açıkça görülmektedir. Tanrı Kendi halkını kutsal kılarak her zaman aralarında kalarak onlarla birlikte olmak ister. Sessiz zaman uygulamalarımızı ve tapınma yaşamımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Tanrı’yla olan ilişkimiz yalnızca alışkanlıktan mı kaynaklanı-yor? O’na yüreğimizi sunup sunmadığımıza dikkat edelim.

Dua: Rabbim, tüm yüreğimle ve içtenlikle seni severek, yaşamımdaki önceliği yalnızca sana vereceğim.

 
Mujde.org