Esenlik Sunusu

Levililer 7:11-27

Esenlik Sunusu

11 "RAB'be sunulacak esenlik sunusunun yasası şudur:

12 Eğer adam sunusunu RAB'be şükretmek için sunuyorsa, sunusunun yanısıra zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine zeytinyağı sürülmüş mayasız yufkalar ve iyice karıştırılmış ince undan yağla yoğrulmuş mayasız pideler de sunacak.

13 RAB'be şükretmek için, esenlik sunusunu mayalı ekmek pideleriyle birlikte sunacak.

14 Her sunudan birini RAB'be bağış sunusu olarak sunacak ve o sunu esenlik sunusunun kanını sunağa döken kâhinin olacak.

15 RAB'be şükretmek için sunulan esenlik sunusunun eti, sununun sunulduğu gün yenecek, sabaha bırakılmayacak.

16 "Biri gönülden verilen bir sunu ya da dilediği adağı sunmak istiyorsa, kurbanın eti adağın sunulduğu gün yenecek, artakalırsa ertesi güne bırakılabilecek.

17 Ancak üçüncü güne bırakılan kurban eti yakılacak.

18 Esenlik sunusunun eti üçüncü gün yenirse adak kabul edilmeyecek, geçerli sayılmayacak. Çünkü et kirlenmiş sayılır ve her yiyen suçunun bedelini ödeyecektir.

19 "Kirli sayılan herhangi bir şeye dokunan et yenmemeli, yakılmalıdır. Öteki etlere gelince, temiz sayılan bir insan o etlerden yiyebilir.

20 Ama biri kirli sayıldığı sürece RAB'be sunulan esenlik sunusunun etini yerse, Tanrı Halkı'nın arasından atılacak.

21 Ayrıca kirli sayılan herhangi bir şeye, insandan kaynaklanan bir kirliliğe, kirli bir hayvana ya da kirli ve iğrenç bir şeye dokunup da RAB'be sunulan esenlik sunusunun etinden yiyen biri Tanrı Halkı'nın arasından atılacak."

Yağ ve Kan Yenmemeli

22 RAB Musa'ya şöyle dedi:

23 "ısrail halkına de ki: ıster sığır, ister koyun ya da keçi yağı olsun, hayvan yağı yemeyeceksiniz.

24 Kendiliğinden ölen ya da yabanıl hayvanların parçaladığı bir hayvanın yağı başka şeyler için kullanılabilir, ama hiçbir zaman yenmemeli.

25 Kim yakılan ve RAB'be sunulan hayvanlardan birinin yağını yerse, halkımın arasından atılacak.

26 Nerede yaşarsanız yaşayın, hiçbir kuşun ya da hayvanın kanını yemeyeceksiniz.

27 Kan yiyen herkes halkımın arasından atılacak."

Esenlik Sunusu

Esenlik sunusu, gönülden verilen bir sunu veya dilenen adağın sunulması olarak tanımlanabilir. şükran sunusuna çok fazla yer verildiğine göre, şükür etmek, esenlik sunusunda en önemli amaç olabilir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

11-15. ayetler: şükretmek için sunulan esenlik sunusu; genellikle edilen dualar yanıtlandığında, hastalık ve felaketten kurtulunca ve Tanrı'dan bereket alındığında gönülden sunulan bir sunudur. Tanrı her şeye şükredenden hoşnut kalır.

13. ayet: şükran sunusu sunulurken mayalı ekmek de birlikte sunulabilir. Ama esenlik sunusu, O'nunla olan ilişkimizle ilgili bir sunu olduğundan, Tanrı sevinmemiz için mayalı ekmek pidelerine izin vermiştir. Rab'le olan ilişkimden dolayı yaşamımda sevinç var mı? Sevincimi nasıl göstermeliyim?

15-18. ayetler: Esenlik sunusu, adak sunan kişi için kendisi de dahil olmak üzere ailesi, arkadaşları ve komşusuyla birlikte yiyebileceği tek sunuydu. Bu kurbanın eti sunulduğu gün yenmeydi, ama gönülden verilen sununun veya dilenen adağın artakalanı ertesi güne kadar yenilebilirdi. Tanrı böyle belli başlı düzenlemelerin nedenini bize açıklamamıştır. Bu kurallar; etin kİsa bir süre sonra bozulması, ona dokunmakla kirlenmiş sayılacakları, başkalarıyla paylaşmaları için teşvik ya da Tanrı'nın onların her gün gereksinimlerini karşıladığını göstermek amacıyla koyulmuş olabilir. Nedeni ne olursa olsun, bu kurallar yerine getirilmezse sunu kabul edilmeyecek ve sunanın günahı da bağışlanmayacaktı. Sunuyu sunmak ve adağı paylaşmak , sununun bir parçası olarak görülmektedir. İsa Mesih'in Kendisini esenlik kurbanı olarak sunmasıyla, Yahudiler ve yabancılar arasında ayrım yapılmadan esenlik sağlanmıştır (Efesliler 2:14-18). Rab'bin bağışladığı sevinci kiminle paylaşacağım?

19-21. ayetler: Kirli sayılan herhangi bir şeye dokunarak RAB'be sunulan esenlik kurbanının etinden yiyen birinin halkın arasından atılması gerekiyordu.

Dua: Rab, sağladığın lütfu bugün ..........................'le paylaşacağım.

 
Mujde.org